Rahel Abraha January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg er i dag vært pesketarianer i 13 år. Det startet med at jeg rett og slett ikke likte smaken av kjøtt og fra en ung alder som de fleste, vokste jeg opp med å tro at dyrekjøtt er et naturlig og effektivt system for å få protein, men etter en del utforsking og lesing oppdaget jeg at virkeligheten maler et helt annet bilde. 

The Game Changers
«Å hente proteinet vårt fra dyr har en alvorlig innvirkning på planeten, og de kommende generasjonene avhenger av det.
Ifølge forskere fra Oxford bruker kjøtt, meieri, egg og fiskeoppdrett 83% av verdens jordbruksareal, men gir likevel bare 18% av verdens kalorier. Årsaken til at dyr krever så mye land er fordi dyr faktisk bare er «mellommenn», og bruker i gjennomsnitt seks ganger mer protein enn de selv produserer. Og med mer enn 70 milliarder dyr som konsumeres globalt hvert år, krever dyrking av dyrefor enorme mengder land. Det er grunnen til at den største kilden til ødeleggelse av habitat sies å være husdyrsektoren. For eksempel, i Sør-Amerika, brukes nå rundt 70% av de tidligere skogene i Amazonas til å beite storfe.» Mind blowing!  

Derfor kan dere tenke dere at dagens økt fanget min oppmerksomhet. Spesielt da Arne gikk inn på hvordan teknologien vil forandre måten vi spiser på i fremtiden og at det allerede har begynt i dag. Ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) utgjør konvensjonell kjøttproduksjon en betydelig del av utslippene av klimagasser (18%) og arealbruk (30%), så vel som det globale forbruket av vann (8%) og energi. Man skulle trodd at en stor prosent av samfunnet noen år fremover hadde gått over til plantebaserte proteiner men FAO anslår også at kjøttforbruket vil dobles innen 2050, mens kjøttproduksjon allerede er nær toppen. Hva er løsningen på dette problemet? 
Isteden for å promotere plantebaserte proteiner har teknologien funnet en løsning ved å dyrke «cultured meat» produsert av dyreceller. Kjøttet er identisk med konvensjonelt kjøtt på et cellulært nivå, men dyrket i et laboratorium. Dette er ikke et vegansk alternativ da cellene kommer fra dyr selv om dyrene ikke blir slaktet. Dette kan på en side være bra men på en annen side være en utfordring, hva vil skje med bønder og landbruksforskningen? 

– Rahel Abraha