David Hoiseth mars 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bilderesultater for green marketing
https://www.feedough.com/what-is-green-marketing-the-complete-guide/

Velkommen tilbake!

Hei igjen! Velkommen til mitt fjerde innlegg. I dag skal vi se nærmere på hva vi mener når vi snakker om grønn markedskommunikasjon. Grønn markedskommunikasjon har stadig blitt en mer reel strategi for bedrifter som ønsker å bedre sitt omdømme, og det er dessverre noen som misbruker denne strategien til sin egen vinning. Så idag skal vi se litt nærmere på akkurat dette.

Markedskommunikasjonens hensikt

La oss først snakke litt om hva markedskommunikasjon egentlig er. En bedrift sin lønnsomhet blir ofte påvirket av markedsføringen og kommunikasjonen som den gjør gjennom ulike plattformer. Kort oppsummert så er markedskommunikasjon all form for kommunikasjon mellom en aktør og markedet. Denne kommunikasjonen skjer gjerne via reklame, PR, indirekte eller direkte markedsføring/salg.

Bilderesultater for marketing
http://resede.fourwindspresbytery.org/marketing-images/

Målet med markedskommunikasjon og promosjon er å stimulere reaksjoner og påvirke forbrukernes holdning slik at det leder til kjøp. Reklame er å anse som en enveis og upersonlig form for «massekommunikasjon». Reklame kan bli skreddersydd og mer personlig via sosiale medier plattformer. PR er pressen som er en omtale fra media og kan påvirke selskapets omdømme positivt eller negativt basert på media sin opplevelse. Personlig salg / direkte markedsføring er en interaksjon mellom selger og forbruker.

Grønn markedskommunikasjon

Når vi snakker om grønn markedskommunikasjon snakker vi om promosjon i form av at bedriften spiller på sine grønne sider. Typiske eksempler er bedrifter som TOMS, Patagonia eller Seventh Generation. I denne markedskommunikasjonen benyttes det gjerne farger som vi forbinder med bærekraft. Dette er gjerne blått og grønt. TOMS forretningsmodell baserer seg på at for hvert solgte par sko skal et par doneres til et trengende barn. Denne modellen kalte de for «one for one». TOMS sin forretningsmodell er mye av grunnen til suksessen til bedriften. Forbrukerne får muligheten til å kjøpe et produkt selv og ved å gjøre dette gjør de samtidig en god gjerning ved å gi noe tilbake.

green marketing for sustainable business
https://blueandgreentomorrow.com/news/4-top-green-marketing-tips-eco-friendly-businesses/

Grønnvasking

Noe av problemet med slik markedskommunikasjon er det vil kaller før «grønnvasking». Grønnvasking baserer seg på å benytte de samme virkemidlene hvor selskapet utgir seg for å være bærekraftig når det ikke stemmer. Dette er en måte å lure forbrukerne til å kjøpe produktet ved at selskapet utgir seg for å være noe de ikke er. Grønnvasking er når det er feil eller udokumenterbare påstander eller profilering ved bruk av miljøvennlig design, eksponering, manipulering av fakta eller tall for å stille bedriften i et bærekraftig lys.

Bilderesultater for greenwashing
https://no.pinterest.com/pin/763852786770269051/?lp=true

Grønnvasking er en konsekvens av bedrifter som driver med uetiske strategier. Disse bedriftene bruker mer ressurser på å fremstilles som bærekraftig enn ressursene som brukes på å faktisk bidra til bærekraftig utvikling. Det vil si at de høster fordelene ved grønn markedskommunikasjon uten å gi noe tilbake.

ECO-co-branding

Det er kommet tiltak for å lettere identifisere faktisk grønne bedrifter og dette gjøres gjennom ECO-CO-branding. Hva er ECO-co-branding spør du? Det er nemlig en form for sertifisering et selskap kan få gjennom et sertifiseringsselskap. Et eksempel på et slikt selskap er «Svanemerket».  Et selskap, som er å regne som tilstrekkelig bærekraftig, kan inngå et partnerskap med et sertifiseringsmerke som svanemerket.

Bilderesultater for svanemerket
http://www.svanemerket.no/

Selskapet får dermed en form for bekreftelse av en ikke-kommersiell tredjepart. For at et selskap skal kunne få svanemerket er det nødt til å dokumentere at alle kravene er tilfredsstilt og betale en avgift. Merket får støtte gjennom staten, det er derfor ingen måte å tilegne seg merket på ved å «kjøpe» det.

Til slutt

under finner du en video av hvordan vannprodusenten Fiji holdt på med grønnvasking av sitt produkt. Jeg håper hjelper deg til å bli litt mer bevisst over hvordan enkelte selskaper kan fremstille seg som bedre selskap enn hva de egentlig er. Kanskje dette hjelper deg å tenke nøyere gjennom neste gang du handler fra et selskap og velger mer bærekraftig neste gang?

Jeg håper du lærte noe nytt! Vi blogges igjen neste uke!

-David Høiseth

Litteraturliste:

TOMS – https://www.toms.com/about-toms

Svanemerket – http://www.svanemerket.no/om-svanemerket/livslopet/svanemerket/hva-kjennetegner-svanen-som-miljomerke/

PATAGONIA – https://www.patagonia.com/our-footprint/