HBmoe mars 8, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

 

I dag er det 8.mars, den internasjonale kvinnedagen. I den anledning ville jeg sette lys på norske kvinner som befinner seg i IT, digitalisering og gründer bransjen. I teknologibransjen utgjør kvinner kun 26% av de ansatte og 17% av toppledere. Og Blant tech-gründere i Norge, er bare én prosent kvinner.

Hanna og Hans
I 2015 utførte Høyskolen Kristiania i samarbeid med Tankesmien Agenda en studie hvor de presenterte en suksessrik karriere-jeger og halve klassen fikk vite at navnet var Hans, den andre fikk beskjed om at navnet var Hanna. Ikke overraskende viste det seg at Hanna ikke bare ble dårlige likt av begge kjønn, men ingen ønsket å ansette eller jobbe for hun. Derimot ble Hans sett på som en god sjef og mentor. Menn blir oftere sett på som målrettede ledere og kvinner forventes å være mer omsorgsfulle og empatiske. Derfor liker vi ikke Hanna.

1 2010 holdt Sheryl Sandberg, Facebook COO, en Ted Talk hvor hun snakker om hvorfor det er slik at færre kvinner enn menn blir ledere.

Fordommer
Nylig ble Anita Traaseth, adm.dir i Innovasjon Norge beskrevet med egenskapene «en drivende dyktig bruker av sosiale medier og en ivrig profilskaper» av aftenpostens kommentator Harald Stanghelle. Dette er altså en kvinne som har levert gode resultater i ti år som næringslivsleder. Google var i hardt vær i fjor, da de forklarte sin lave kvinneandel grunnet biologi. I 2017 var 69 prosent av Googles ansatte menn, mens andelen menn i IT-relaterte stillinger i bedriften lå på rundt 80 prosent. Den ansatte som publiserte dette dokumentet fikk sparken da Google ikke står inne for ytringene og meningene som ble publisert, og at mangfold og inkludering er en suksessfaktor.

Kvinner må være med på fremtidsutviklingen
Abelia har i dag kåret norges 50 fremste kvinner innen IT, hvor målet er å rette fokus mot kvinnelige forbilder og kanskje øke antall jenter som søker seg inn i IT bransjen. I den stadig mer digitaliserte verden er det viktig at det finnes kvinner som vil bli gründere, programmerere eller ledere for å kunne være med på å utvikle verden. Cathrine Movold, designsjef i Making Waves peker også på at en IT utdanning ikke nødvendigvis er eneste inngang for kvinner i bransjen, men at designfag stadig blir viktigere.

Takk
Personlig har jeg ofte møtt på fordommer i min jobb som kundeveileder i Get, hvor jeg til stadighet har kunder som heller går til mine mannlige kollegaer, eller vil snakke med noen som er mer «tek-kyndige». Jeg er stadig nødt til å bevise at jeg kan like mye.
Som en kvinne som vil inn i denne bransjen vil jeg gjerne takke alle kvinner som går foran og viser at det er mulig. Takk til alle kvinnelige gründere og ledere, takk til alle kvinner som jobber i IT eller med digitalisering og takk til kvinner i mediebransjen. Takk for at dere går foran som forbilder til alle jenter som kanskje vil, men ikke tør. Selv om dere sikkert møter mange fordommer lar dere dere fortsatt ikke pille på nesa. Takk for at dere gjør veien for jentene som kommer etter, litt lettere.

Dette er norges beste tech-kvinner!

Nyttige lenker:
https://e24.no/jobb/digitalisering/svendsen-denne-veien-boer-du-gaa-hvis-du-vil-vaere-med-aa-endre-verden/23733796
https://www.aftenposten.no/kultur/i/gPy14L/Ny-undersokelse-bekrefter-kjonnsubalanse-i-mediebransjen
https://kampanje.com/tech/2016/05/–hvor-er-dere-grunderkvinner3/