Thalia Gellerstedt January 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I første forelesning ble vi utfordret av foreleser om å legge ut en video hvor vi selv velger hvordan vi ønsker å introdusere oss selv på en offentlig plattform. Dette er mitt bidrag.