martegranlund april 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi er godt i gang med semesteret tross en litt annerledes hverdag, og vi startet denne uken med en ny del av faget Varehandel: Bærekraftig og digital. Nå er det tid for å sette seg mer inn i digital markedsføring og bruken av e-handel sammen med Anders Mamen og Karl Philip Lund. Første forelesning startet med en innføring i OKR, som vi skal bruke i praksis i denne perioden for å se hvordan dette systemet fungerer i arbeidslivet.

Objective, Key Results

OKR står for Objective, Key Results og er et system for å gjennomføre overordnede mål. Hva ønsker du å oppnå? Retningen du skal er ditt Objective. Hvordan har du tenkt til å komme dit? Med Key Results setter du målbare steg på veien dit.

OKR-styringssettet ble inntrodusert til Google i 1999 av John Doerr, og flere store organisasjoner og selskaper som Netflix, Samsung og Amazon benytter seg av OKR. Også norske selskaper som Deloitte, Schibsted, Finn.no og INEVO har tatt i bruk styringssettet for å sette mål og styre bedriftene sine.

Karl Phillip skriver på INEVO sin nettside at målet med dette systemet er å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid. Målene er tilgjengelig for alle i selskapet eller gruppen, og det er dette systemet vi tar i bruk i klassen vår frem til semesterslutt.  

Hva er en god objective?

Karl Philip har fortalt oss at en god objective skal kort fortelle hva man ønsker å oppnå i kvartalet eller en annen tidsbestemt periode og skal være inspirerende for temaet. John Doerr sier i sin Ted Talk at en objective skal signifikant for teamet, konkret, handlingsorientert og inspirerende.

OKR i praksis

Karl Philip, Anders og studentassistentene våre har satt objectives for hele klassen, samt key results med konkrete mål. Med dette kan vi se om LinkedIn-profilene våre når opp til ønsket standard, om nettbutikkene våres blir lansert og om vi har klart å publisere kvalitetsinnlegg på bloggene våres.

Skjermdump fra våres felles plattform i BaseCamp.

I tillegg til felles objectives og key results for klassen skal vi også lage egne målsetninger for hvert team. Vi finner oss grupper hvor vi har like ambisjoner vedrørende oppgaven, oppretter en nettbutikk og et objective for denne perioden eller for nettbutikken. Vi skal opprette minst 3 key results og vurdere hvor stor sjanse det er for at vi oppnår dette delmålet. For å følge opp prosessen og dokumentere fremgangen vår skal vi rapportere inn statusen på våre OKR i et felles system.

Skjermdump fra våres felles plattform i BaseCamp.

Nå er det vår tur til å sette i gang med vår nettbutikk og eksamensoppgaven ved å sette våre egne inspirerende objectives og key results!

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://www.ted.com/talks/john_doerr_why_the_secret_to_success_is_setting_the_right_goals/up-next