Simen Sollihogda mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er OKR?

Objective Key Results ofte bare omtalt som OKR, er et enkelt styringssett som gir bedriften en svært effektiv måte å sette tydelige mål og resultater. Disse målene kan ta for seg ting som vekst, inntekt, ytelse og effektivitet. Kort sagt spør “Objective” hva man ønsker å oppnå, mens “Key Results” spør hvordan man har tenkt å komme seg dit. Etter å ha studert økonomi og ledelse i snart 2 år så er det en ting som har gått igjen i veldig mange av fagene, nemlig viktigheten av å jobbe mot et felles mål. Alle i bedriften må være innforstått med hva som må gjøres og hvor vi ønsker å være om en uke, en måned eller et kvartal. OKR setter søkelys på mål som går hele veien fra ledelsen ned til hver enkelt person i bedriften, på denne måten er alle informert på en effektiv og ikke minst enkel måte. Poenget er å formidle en strategi som er enkel og oversiktlig.

Som et mer konkret eksempel kan vi si at de som jobber i topp ledelsen skal finne en kjøreplan for et kvartal. Den ferdige planen blir så publisert og sent til alle avdelinger. Markedsføring, salg, ingeniører og regnskapsførere får alle den samme planen med oversikt over alle «Objectives» på tvers av selskapet, slik at alle har en helhetlig forståelse for hva som skal gjøres. Nøkkel resultatene er målbare og enkle og gjør det mulig å lese konkrete mål som ofte er tallfestet.

Målene:

Målene trenger ikke være kompliserte, men de skal ikke være for enkle å oppnå. Man sier at et mål kan anses å være ferdig når det er oppnådd 75% eller over, men at målet aldri skal nå 100% fordi målet da var for enkelt.

I eksempelet over ser man hvordan slike mål kan se ut i en OKR med fokus på salg. I illustrasjonen ser man 2 mål som er over 75% og derfor markert som oppnådd (merket med grønn stjerne). Da gjenstår det å oppnå de andre målene slik at den totale progresjonen blir høyere. På en mer relevant måte kan derfor den fargede teksten i bildet over som er markert med «O» anses som “Objectives” og punktene under markert med «KR» “Key Results”.

 

OKR gir organisasjonen tydelig oversikt over hva som er gjort og hva som må gjøres. Sammen kan man finne løsninger og i tillegg finne problemer internt ved å se på eventuelle mål som ikke blir fullført eller trenger mer støtte. På samme måte kan man ved samles og bruke OKR til «performance reviews» for å se hvem som yter bra og hvem som sliter med å nå målene. Dette kan komme av grunner som vanskelige mål, dårlig innsats eller kompetanse blant de ansatte i de relevante målene.

 

OKR på en større skala

Selskaper som Google, Twitter og LinkedIn bruker OKR for å gjennomføre målene sine. De er alle store aktører som beviser at OKR ikke bare funker, men at det funker i massive selskaper. Google har også vært med å spre denne måten å jobbe på, flere ansatte som har forlatt Google og begynt i andre selskaper eller kanskje startet egne bedrifter har ofte tatt i bruk OKR.

Selv om selskapene er store og omfattende betyr nødvendigvis ikke dette at deres mål og nøkkel resultater er ekstremt mange eller veldig kompliserte. Magien bak dette styringssettet er at det er enkelt å bruke og forstå. Tydelige beskjeder og mål gjør det også lettere for de ansatte å jobbe, trives og være motiverte. Man vet nøyaktig hva man jobber mot og det er ingen som blir holdt i skyggen.

Personlig erfaring

Jeg har nylig lært om dette med OKR fra foreleser Karl Philip gjennom studiet i digital markedsføring. Det har vært gøy å lære om en så enkel men effektiv måte å jobbe på. Selv har vi fått i oppgave om å lage og oppdatere OKR mål for nettbutikken vi nå er i ferd med å lansere. Dette er ekstra viktig da vi jobber i grupper på tre personer og alle må være på samme bølgelengde. Vi legger også ut disse målene på en felles tråd slik at alle kan se hverandres mål og ta inspirasjon eller støtte hverandre. Disse målene skaper en motivasjon som er helt nødvendig for en helt ny nettbutikk.

Hvor jeg ender opp etter endt utdanning er enda ikke sikkert, men jeg kommer til å ta med meg denne kunnskapen for å bedre sikre en trygg, stabil og motiverende hverdag.