haakonaaslie mars 13, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En gang i tiden var vanlige bedrifter godt nok, men ikke nå mer. Dit vi er på vei, er «godt nok» ganske dødt. I en verden der alt er tilkoblet og hvor ytelsen beveger seg mot perfeksjon, er det bare en plass igjen å innovere i, og det er i deg selv. Akkurat nå er vi et sentralt punkt i en frittgående tornado av forandring. Drevet av digitalisering, mobilisering, redusering av mellomhandel, automatisering, og teoriene går fra å være science fiction til science fakta.

Tenk på selvdrivende biler og datamaskiner som kan lære og tenke. Måten vi jobber på i dag vil aldri være den samme. Ferdighetene vi trenger vil være dramatisk forskjellige fra tidligere. Så hva er ditt svar digitaliseringen – hvordan vil du se nye muligheter i den evige forandringen som er på vei til å bli den største transformative tiden i menneskets historie?

Driver du forandring, eller blir du drevet av den

Disrupsjon har blitt det nye normale. Forandringer som før skjedde gradvis, men har nå endret tidsperspektiv og kommer mer radikalt enn før. Alt som pleide å være «dumt» og frakoblet, er nå tilkoblet og intelligent. Biler, byer, havner, gårder, selv våre kropper vil være fylt med sensorer som vil komme til å kommunisere med hverandre. Det som alt er blitt digitalisert er bare en brøkdel av hva vi kommer til å møte på senere når teknologien videreutvikles.

Disse teknologiske game-changerne er kombinatoriske. De forsterker og avhenger av hverandre. De skaper en perfekt storm av forandring med en klar bane. Kvantedatamaskinene mater store data, internett mater kunstig intelligens og dybde læring mater robotikk. MEN alt som ikke kan digitaliseres eller automatiseres, vil komme til å bli ekstremt verdifullt.

Menneskelige egenskaper som kreativitet, fantasi, intuisjon, følelser og etikk vil bli i fremtiden bli enda viktigere. Dette fordi maskiner er veldig gode til å simulere, men ikke å være. Ja, roboter og programvare vil nok overta noe arbeid, men dette vil tillate oss å fokusere på de tingene som ikke kan automatiseres. For å illustrere endringen, må vi begynne å engasjere oss mer om det som kan være, og ikke bare med det som er. I en fremtid 5 til 7 år fra i dag, må vi se bortenfor teknologi for å nå menneskelig innsikt og visdom.

Teknologi representerer ordet hvordan i forandring, mens mennesker representerer hvorfor. Tingen er å forholde seg fleksibel for å lære just-in-time, ikke bare i just-in-case. Ikke individuelle forbedringer, men komplette transformasjoner. Ikke individuelle systemer, men nye økosystemer. Menneske er hvor sann verdi blir opprettet. Vi vil engasjere, relatere og kjøpe ting på grunn av de erfaringene de gir. Dette er den transformative kraften.

Fremtiden skjer ikke ved en tilfeldighet, fremtiden kommer til å skje. Den nye måten å jobbe på er å omfavne teknologi, men ikke å bli den. Fremtiden er teknologi, men den større fremtiden ligger i å overskride den.

 

 

-Håkon