Libana3012 april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

21.04.2020 startet vi opp med den tredje modulen av Digital Markedsføring, emnet  modulen E-Varehandel. Forelesningen skulle gå ut på introduksjon av kurset og de ulike punktene vi skulle gå gjennom i kurset. gjennom forelesningen fikk vi vite om Basecamp som er en kommunikasjonskanal som er motsetning til e-post. Der alt starter uorganisert og du hele tiden må styre kaoset, holder Basecamp-prosjekter alt organisert som standard. Ting er alltid der du forventer, og det er åpenbart hvor du skal legge ting. Dette var noe vi skulle bruke i kurset. Der etter fikk vi tips og råd om hvordan vi kunne “overleve” og hva vi trenger, for å kunne komme nå målet man er ute etter. I denne tredje modulen av digital markedsføring skal vi kunne starte opp vår egen nettbutikk, hente inn data og kunne bruke ORK, som er er mål som vi mål rapporter ukentlig slik at foreleseren  Karl Philip Lund får med seg prosessen vi går gjennom for starte opp nettbutikken. Ulempen med vår tredje modulen av Digital Markedsføring er at det foregår under Corona – viruset noe som har ført til at de to siste emnene vært sammenfallende.

Brisen

brisen. - Community | Facebook

Under forelesningen møtte vi på Ola Bjørnes Olsen og Marius Schaffaerer, som er tidligere studenter fra Høyskolen Kristiania. Gjesteforeleserene snakket om hvordan de startet opp deres nettbutikk www.brisenshop.no som er en et jovialt og avslappet klesmerke med fokus på ukomplisert design. Merket ble startet av tre kompiser i 2019. Brisen er for alle og derfor er alle deres produkter laget for kvinner, menn, unge og gamle. Størrelsesguide er vedlagt på de fleste av deres produkter. De snakket om hvordan de startet opp til hvor de er nå, og hvordan de følgte ORK-målene.

De forklarte også de ulike taktikkene de brukte for å påvirke potensielle kunder til å ta en titt på siden, og produktene deres. De generte inn leads og brukte infuensere til å markedsføre produktet deres.

OKR – Objective & Key Results

Hva er OKR?

OKR (Objectives and Key Results) er et målsystem for å skape innretting rundt målbare mål. Godt definerte OKR forener alle bak de samme målene. De gir fokus slik at alle kan bruke tiden sin på ting som betyr mest. De minner oss stadig om vi er i komfortsonen eller strekkesonen, og nikker oss mot å strekke oss selv og dermed vokse som et team.

  • Mål og sentrale resultater

OKR står for Mål og nøkkelresultater. Disse to elementene er kjernen i dette målsettingssystemet. Og de skal alltid gå sammen, dette er fordi de er komplementære til hverandre.

Et mål er et kvalitativt og tidsbundet mål som gir en visjon. Det må være inspirerende og bli godkjent av hvert teammedlem. Så hvert teammedlem er på samme oppdraget. Et godt eksempel kan være “Launch a Awesome MVP “

Men det er ikke nok å definere en kvalitativ visjon. Alle har en annen forståelse av “kjempebra”, “MVP” og til og med “lansering”. Derfor trenger vi nøkkelresultater som er komplementær. Sentrale resultater er noen få kvantitative indikatorer som forklarer hva målet egentlig betyr. De trenger å være så objektive (i motsetning til det subjektive) som mulig. Så hvert teammedlem er på samme retning. Noen gode eksempler er:

En nettapplikasjon som brukes av minst 100 aktive brukere daglig. Brukere kan skrive mikroinnlegg, følge nye venner, lese innlegg fra vennene sine og legge inn innlegg på nytt. Lastetiden til vennenes innleggsliste er mindre enn 100 ms. Etter at OKR er definert og enige av hvert teammedlem, trenger vi et par andre ting for å hjelpe oss med å utføre OKR-brønnen.1

  • Plan

Planer er handlingsrike oppgaver som kan bidra til minst ett nøkkelresultat når du er ferdig. Inspirerende mål og sentrale resultater kan ikke oppnås av sine egne. Så vi trenger et veikart som kan føre oss til vår visjon. Noen gode eksempler er:

  1. Sett opp et produksjonsmiljø før 2019-12-31.
  2. Design, utvikle og distribuer hjemmesiden før 2020-01-10.
  3. Kjøp annonsekampanje på Twitter for vår nye nettside

Legg merke til at planer kanskje eller ikke kan bidra til et
nøkkelresultat. Hypotesen bak å kjøpe en Twitter-annonsekampanje er at den kan
bidra til å tiltrekke seg aktive brukere. Hvis vi synes det ikke fungerer som
forventet, må vi se etter en annen måte.

  • Grunnlinje

Grunnlinje er noen resultater som vi trenger å holde og se etter. Vi bør gjøre noen avveininger når vi prøver å oppnå et nøkkelresultat. Grunnlinje er her for å hjelpe oss med å gjøre disse avveiningene, eller i det minste advare oss hvis vi gjør feil avveining. Noen gode eksempler er:

Den totale kostnaden må være lavere enn 10 000 kr . (så vi vil ikke bruke ubegrensede penger på annonser for å tiltrekke aktive brukere.)

Vennens innleggsliste må vise alle de siste innleggene fra
hver venn. (så vi vil ikke kutte lastetiden på denne siden ved å vise en
ufullstendig liste eller til og med ikke vise noen innlegg i det hele tatt.)

  • Framtid

Framtid er det vi trenger å diskutere. Kanskje vi må fokusere på lastehastigheten først, og utsette litt ny funksjonsutvikling til fremtiden. Så Framtid fungerer som etterslep og kan gjennomgås når neste OKR-syklus begynner.

Hvorfor trenger vi OKR?

Som det ble nevnt kort over, er hovedhensikten med å definere OKRs å skape justering rundt målbare mål. Og som du kanskje ser, bidrar hver byggeblokk av OKR til dette formålet på en annen måte. Mål og nøkkelresultater definerer tydelig retning og muliggjør en kontinuerlig fremdriftskontroll. Oppdragene er inspirerende og avtalt på forhånd. Mål er ikke lenger tvetydige fordi de alle er målbare nøkkelresultater.

Alle kan ha den samme forståelsen av fremgangen så langt. Hvis antallet daglige aktive brukere øker mer, kommer vi nærmere en vellykket lansering. Hvis tallet i stedet går ned, kan vi gå gjennom antagelser, hypotese, planer eller handlinger for å se om det er andre ting vi kan gjøre. Planer er definert og utført av OKR frigjør både ledere og styrer fra mikrohåndtering. Ledere vet mer om ting på høyere nivå som strategier, oppdrag og visjoner. Så de kan fokusere på hvilke resultater et team trenger å oppnå ved å definere bedre OKR-er. Ledere vet mer om lavere nivåer (men ikke mindre viktige) ting som teknologier, implementeringer og begrensninger. Så de kan komme med planer som samsvarer mest med virkeligheten. Disse planene kan til og med være mer effektive eller kreative enn det ledere kan forestille seg.

Forhåpentligvis kan dette korte sammendraget av OKR hjelpe deg med å forstå dette målsystemet bedre.

Kilder :

https://www.dig2100.no/okr-det-perfekte-verktoy-for-suksess/
https://weekdone.com/resources/objectives-key-results
https://medium.com/sprintconsulting/okr-ny-m%C3%A5lstyring-setter-fart-og-fokus-i-dnb-4ad12b599d51