admin January 15, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kreativ tenkning er blitt fremtiden i en digital verden under endring. Det å tenke kreativt har ført til nye ideer som er banebrytende for vår verden. Ideer selges mer og raskere enn hardvare produkter.

Vi kan se på utviklingen av hardvarer som kamera, tastatur, USB, og sammenligner det opp mot spill applikasjonen Candy Crush. Candy Crush er et spill som så å si alle har kjennskap med, og det har tatt over vår verden med storm. Candy Crush og Angry Bird er et godt eksempel på kreativ tenkning. Det har endret den digitale verden og forandret måten man spiller og tenker på.

Hardvarer vil alltid være hardvare, de kommer med sin nytte men utover dette er det forbrukerne som må være kreativ for å få til en endring.