cathinkag mars 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er en konstant strøm av nye produkter og tjenester i verden. Over tid vil de som får feste i samfunnet gradvis endre hverdagen vår. Vi hadde for eksempel Ipoden som ga oss tilgang til musikk fra hele verden uansett hvor vi var. Da benyttet vi Itunes hvor vi kunne kjøpe sanger for så å laste de ned. Etterhvert fikk vi bedre telefoner som ga oss muligheten til å laste ned sanger direkte. Itunes ble byttet ut med spotify. Da hadde vi plutselig en telefon med en app hvor vi hadde ubegrenset tilgang til musikk for en rimelig pris i måneden. Vi trengte ikke lenger å ha med oss både Ipod og telefon, eller å kjøpe hver enkelt sang. Musikkhverdagen ble rett og slett lettere med smarttelefoner og spotify.

Bilderesultater for spotify

Den viktigste årsaken til disruptive endringer er teknologisk innovasjon. Teknologien erstatter gradvis mennesker innen ulike felt, for eks. produksjon. Matproduksjonen har fått en rekke maskiner som gjør innhøstingen bedre, spesielt innen kornproduksjon.

Før i tiden ble det brukt hest og kjerre i Oslos gater, både til å frakte varer og mennesker. Det er for lengst byttet ut med lastebiler og drosjer. Dette var jo helt klart før i tiden en disruptiv endring. Jeg vil personlig bruke uttrykket «Samfunnet har blitt 1000% ganger mer effektivt av en slik endring», men så har det med årene som har gått blitt en svært negativ miljøfaktor også. Det forurenser i bøtter og spann, og vi er på et bristepunkt der miljøet ikke tåler så mye mer før ting virkelig kan gå ille.

Elbiler har gradvis tatt over markedet for bensin- og dieselbiler. Dette kan kalles en grønn disruptiv endring. Norge har bestemt seg for å gjøre det attraktivt å kjøre elbil og har derfor senket bompengene til 50% av det bensinbiler betaler i bompenger. Satsene er internt bestemt i kommunene. Det er en rekke andre fordeler for elbilene:

  • de kan kjøre i kollektivfeltet
  • det er flere steder som tilbyr gratis ladning
  • de har mulighet til å parkere gratis på kommunale parkeringsplasser
  • de er fritatt for trafikkforsikringsavgift
  • de trenger ikke betale omregistreringsavgift ved kjøp av brukt bil
  • de har fritak for merverdiavgiften

Det skal være mange fordeler i Norge ved å kjøpe elbil, og desto mer ulemper ved å kjøre bensinbil. Spesielt er bompenge debatten et stort tema. Økte bompenger, spesielt i de store byene har skapt stor misnøye blant bilistene. Det å kjøre i byene skal ikke lønne seg. Flere av de tidligere gratis plassene er tatt bort og byttet ut med dyre minuttpriser for å stå parkert. Dette har også hatt påvirkning på varehandelen spesielt i Oslo og flere frykter butikkdød og et forlatt sentrum til slutt. Som et ønske om bilfritt sentrum fra Miljøpartiet de grønne er det nå i gang med å bygges bilfri gate ved Olav Vs gate og nedover til Rådhuskaia. Tidligere har det vært taxiholdeplass utenfor Saga kino som nå skal flyttes. Her skal det bli erstattet med grøntområde istedenfor.

Illustrasjon av hvordan Olav Vs gate kan bli, vist fra Saga kino mot fjorden

Kilder: