David Hoiseth februar 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ny uke, nytt tema!

Hei og velkommen til mitt andre blogginnlegg!  I dag skal vi se litt nærmere på det vi kaller for «grønn disruptiv endring». Hvis dette er nytt for deg så håper jeg du har lyst til å være med å lære mer om dette, og se hvilke innovasjoner som har dukket opp som et resultat. Helt på slutten av innlegget vil du finne noen youtube filmer for deg som har lyst til å lære mer!

Bilderesultater for change
https://www.dig2100.no/wp-content/uploads/2020/02/Change-ahead.jpg

Hva er egentlig “en grønn disruptiv endring” ?

En disruptiv endring er kort forklart en «forstyrrende» endring som påvirker markedet. Dette kan være en teknologisk innovasjon eller en markedsdrevet nyskapning som er “revolusjonerende”, ofte fører dette til at gamle produkter eller forretningsmodeller blir irrelevante.

dette kan også f.eks. være forbrukernes bevissthet om klimaendringer og miljø. Ettersom at dette er blitt gradvis mer viktig for forbrukerne så stiller de også økende krav om at tingene de kjøper skal være mer miljøvennlige. Forbrukeratferden er altså en svært viktig faktor som er med på å skape nye forretningsmodeller. Vi kan si at vi som forbrukere har en påvirkningskraft på hvordan bedrifter skal «oppføre seg» siden det er vi forbrukere som styrer markedet.

En grønn disruptiv endring er når det oppstår en endring i favør av samfunn, miljø og klima. Med andre ord skjer det en endring i favør av bærekraftig utvikling.

Bilderesultater for sustainability
https://www.norron.com/en/organisation/sustainability/

Teknologi er sentralt når vi snakker om grønn disruptiv endring. Med den eksponentielle veksten som foregår innenfor den teknologiske utviklingen så skjer det stadige endringer innad i bedrifter og i markedet. Over de hundre årene så har teknologisk innovasjon hatt en enorm påvirkning på hvordan mennesket i større og større grad blir byttet ut med maskineri. Teknologien har hatt kolossal påvirkning på hvordan markedet har utviklet seg og hva som er tilgjengelig av goder og varer. Teknologi og innovasjon har bidratt til å gjøre ting som ble ansett som luksus, tilgjengelig for alle. Før var det luksus å kunne ha en TV med farger, nå har de fleste en flatskjerm i stuen.

Bilderesultater for innovation
https://www.iese.edu/stories/do-innovation-units-actually-come-up-with-useful-new-ideas/

Teknologisk
innovasjon og eksempler

Et eksempel på hvordan teknologisk innovasjon kan bidra til en grønn utvikling kan være el-biler. El-biler blir stadig mer og mer attraktivt. Trenden har slått rot i samfunnet og fler og fler bilprodusenter har hoppet på miljøtoget. Tesla er et av selskapene som har briljert de siste årene med sine biler. Et resultat av denne trender er at det fører igjen til større etterspørsel av grønn energi og bidrar til den bærekraftige utviklingen.

Bilderesultater for tesla cybertruck
https://www.tesla.com/no_no/cybertruck

Resultatet er et hav av innovasjoner som skal bidra til en mer bærekraftig verden. Her er det noen eksempler på interessante og spennende innovasjoner

  • 1. Tesla Solar Roof – Tesla ønsker å forsyne hjemmet med solenergi. For å gjøre dette har de byttet ut taket med solcellepanel som skal kunne forvandle sollys til elektrisitet. Energien som er samlet opp i løpet av dagen blir lagret i et batteri hvor energien er tilgjengelig når som helst.  

  • 2. Notpla – en gjennomsiktig plastforpakning som er laget av tang og planter som blir nedbrutt naturlig over et par uker. En innovasjon som kan ha stor påvirkning i vårt plastforbruk! Den miljøvennlige plasten er nemlig også spiselig! De har derfor kommet med mange ulike produkter sånn som f.eks. Ohoo! Som er en liten kule fylt med vann, som skal være en illustrasjon på hvordan deres produkt kan være med på å bytte ut plastflasker.

  • 3. The CityTree – Et biologisk filter som er med på å fjerne forurensning fra luften i byer. Ett CityTree skal kunne erstatte 275 naturlige trær og tar plassen til kun ett tre. En spennende innovasjon som muligens kan være med på å forme hvordan våre byer ser ut i fremtiden.  

Helt til slutt

Jeg håper du lærte noe nytt. på bunnen her finner dere også en video med 22 bærekraftige oppfinnelser. dette er for dere, som lik meg, kan rote dere bort på youtube i flere timer for å se og lære mer:

Det var det for denne gang, vi blogges igjen neste uke!

-David Høiseth

Kilder:

Tesla cybertruck
https://www.tesla.com/no_no/cybertruck
Hentet: 23.02.20

Tesla Solar Roof
https://www.tesla.com/no_NO/solarroof
Hentet: 23.02.20

Disruptive teknologier
http://energiogklima.no/kommentar/disruptive-teknologier-det-gronne-skiftets-beste-venner/
Hentet: 23.02.20

Disruptive endringer
https://dnbam.com/no/finance-blog/disruptive
Hentet: 21.02.20

Notpla
https://www.notpla.com/
Hentet: 21.02.20

 Ohoo! Notpla
https://www.notpla.com/products-2/
Hentet: 21.02.20

The CityTree
https://greencitysolutions.de/en/#section1
Hentet: 23.02.20