Kim Klausen Simonsen januar 26, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da jeg leste den siste konklusjonen i Arne Krokan sin bok ”Det Friksjonsfrie samfunnet” kom jeg over en setning jeg synes oppsummerer mye av det han skriver i flere av bøkene sine: «digitalisering av tjenester handler like mye om endringsledelse, om å forstå samspillet mellom organisasjon og teknologi, som det handler om nye redskaper». I …

The post Endringsledelse – et essensielt element innen digitalisering av virksomheter appeared first on Kim Klausen Simonsen.