anetteb februar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken hadde vi besøk av en gjesteforeleser fra FN, som gikk igjennom FNs bærekraftsmål, som skal være oppnådd innen 2030. Av disse målene, var spesielt nr. 17 viktig, «Samarbeid for å nå målene». Tanken med bærekraftsmålene er å få med alle og en hver. Det er derfor viktig for FN at alle er motivert og med på å få til dette. Jeg vil spesifikt gå inn på nr. 12, «Ansvarlig forbruk og produksjon», fordi jeg mener at både bedrifter og forbruker må føle på ansvaret for at alle disse målene skal bli oppnådd. Kosmetikkmerke The Body Shop er på topp 10 listen over Norges mest bærekraftige merkevarer, og er 100% vegetariansk. 

The Body Shop

Kosmetikkmerke The Body Shop ble grunnlagt i 1976 og har siden tatt ansvar for å få til en bærekraftig produksjon for sine produkter. Det er flere av FNs bærekraftsmål som de er opptatt av, blant annet utrydde fattigdom ved at de har hjulpet å få 20 000 mennesker i arbeid. De er imot å overfòre de grådige, og bruker heller de lokale produsentene for å få tak i de råvarene og produktene de trenger. 

The Body Shop har også gjort mye for å oppfylle målet om liv på land og liv under vann.De er 100% imot å bruke dyr som testobjekter og i 2018 tok de dette videre til FN, med rundt 8 millioner underskrifter fra mennesker som mente det samme.   

Er The Body Shop bærekraftig?

For å kunne kalle en bedrift bærekraftig er det noen dimensjoner som må være oppfylt. Dette er sosiale forhold, økonomi og miljø og klima. Under ser kan du se «pyramiden» som forklarer i hvilken kategori de forskjellige målene faller under. The body shop har gått sterkt inn for å stoppe dyretesting, noe som faller under Klima og miljø. Manifestet deres har også det som hovedmål. At man skal berike planeten og ikke bare utnytte. Dette faller også under samme kategorien. 

Som tidligere nevnt har the body shop sysselsatt 20 000 mennesker, og prøver aktivt å nå målet om å utrydde fattigdom og sult. Disse to målene, med fler, faller under kategorien Sosiale forhold. De er også fokuserte på å at handelen av råvarer skal skje på en rettferdig måte. De bruker lokale leverandører, som bidrar til å gjøre samfunn og byer mer bærekraftige. 

The body shop har butikker rundt om i hele Norge og er et populært kosmetikkmerke. Ettersom lønnsomhet, likviditet og soliditeten deres er over gjennomsnittet bra, vil jeg si de har nådd målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst og ansvarlig forbruk og produksjon.De er bevisste på å oppfylle målene som FN har satt, så de har gjort det til sine egne mål. Alt dette faller under kategorien Økonomiog oppfyller derfor de nødvendige kravene for å kunne kalle seg selv en bærekraftig bedrift.

FN´s bærekraftsmål

FN´s bærekraftsmål er ikke satt opp i viktighets rekkefølge. Alle målene er like viktige og er like mye prioritert. Det kan også være vanskelig å oppfylle ett mål uten å ha oppfylt flere av de andre. De avhenger på en måte litt av hverandre. For eksempel; når fattigdom er uttryddet, så er sult også utryddet. Sammen med at alle mennesker får utdanning (altså utrydde analfabetisme). Det samme gjelder når det er mindre ulikheter mellom menneskene, da er målet om likestilling også oppfylt, sammen med ren energi for alle, rent vann og sanitærforhold (for alle) osv. De avhenger av hverandre, og det samme gjør menneskene for å kunne oppfylle alle målene. Vi avhenger av hverandre. Mål 17 Samarbeid for å nå målene. 

Kilder brukt:

www.proff.no, www.thebodyshop.no