Sandrafarah98 mars 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ny uke, nytt blogginnlegg- og denne uken skal
det handle om Equinor og deres bidrag til bærekraft.

Equinor er et internasjonal energiselskap
som holder til i over 30 land. De er den største operatøren på norsk sokkel og
er blant verdens største offshoreoperatør. De utvikler seg stadig innen
fornybar energi og ønsker å bygge en global virksomhet basert på deres verdier (åpenhet,
samarbeid, omtenksomhet og modighet) og fremtidens energibehov. Equinor har
over 21.000 ansatte og forsyner 170 millioner mennesker med energi. Deres
formål er å omdanne ressurser til energi for mennesker og fremgang i
samfunnet.

Equinor har i den siste tiden rettet fokuset mer mot bærekraft og sier de ønsker å kutte utslippene i Norge til nær null i 2050 og halvere netto karbonintensitet innen 2050 (Equinor.no). Dette skal de gjøre ved å redusere egen olje- og gassvirksomhet og satse på fornybar energi. De har også forpliktet seg til å støtte Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål.

De legger særlig vekt på å kommunisere deres strategi om lavere karbonutslipp. De ønsker å lykkes med overgangen til et mer bærekraftig energisystem. Deres plan for dette er å satse på å opprettholde sin posisjon som markedsleder på olje- og gassproduksjon, og over tid satse mer på nye energiløsninger. Equinor har kommet ut med et klimakart som beskriver hvordan de planlegger å lykkes med å redusere sine utslipp. Klimakartet skal, ifølge bedriften selv, sikre en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskapning i tråd med Paris-avtalen.

Men er dette bare grønnvasking?

Bærekraft er et viktig fokus for alle bedrifter og deres omdømme. Equinor ser nok selv at olje- og gassbransjen er truet og at de dermed er nødt til å gjøre noen endringer. De legger vekt på at endringene vil ta tid og knytter klimaendringene til innovasjon. I 2019 var Equinor en av de tre nominerte for prisen «Årets verste stemme», som deles ut av avisen Natt og Dag. Begrunnelsen for dette var at «Equinor bidrar til å legimitere de som mener klimakrisen er overdreven, ikke-eksisterende eller hånderbar. Eller de som mener det ikke er så skadelig å åpne nye oljefelt.» Så jobber de virkelig med bærekraft i fokus eller er dette bare grønnvasking?

Grønnvasking er en negativ form for grønn
markedskommunikasjon. Det er et begrep som sier noe om hvordan en bedrift
bruker markedskommunikasjon på en urimelig måte gjennom å fremstille
bedriftenes produkter/tjenester og arbeidsprosesser som bærekraftig når de ikke
er det. Det er en slags forfalsking av hvordan bedriften jobber. Dette er en
uetisk strategi og bedrifter bruker gjerne mer ressurser på å fremstille seg
som miljøvennlige gjennom markedskommunikasjon enn de hadde gjort dersom de
faktisk hadde vært bærekraftige.

Oljebransjen får mye kritikk og beskyldes ofte for å male et grønt bilde som ikke stemmer overens med det de faktisk gjør. Det kan være problematisk for Equinor å spre sitt budskap om deres økte fokus på bærekraft når de selv bidrar til en av verdens største problemer når det kommer til klimautfordringene. Selv om Norge har forpliktet seg til alle globale klimaavtaler er vi samtidig en svært stor leverandør av olje og gass og blant verdens rikeste nasjoner som følge av olje- og gassindustrien. Dermed kan dette fremstå som en anelse dobbeltmoralsk.

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

16.mai 2018 byttet bedriften navn fra Statoil til Equinor. Denne avgjørelsen fikk blandede reaksjoner. Mange mente at denne navneendringen også var et forsøk på grønnvasking, men konsernsjefen Eldar Sætre svarte at de er nødt til å tenke på fremtiden og de neste generasjonene som ikke har det samme forholdet til begrepet Statoil. I tillegg ønsker de å være et bredt energiselskap og trengte derfor et navn som «dekker» hele deres virksomhet og ikke bare olje. Sætre påpekte at det nye navnet sier noe om deres menneskesyn og energisyn.

Det er svært bra at oljeselskapene nå konkurrerer om å være mest bærekraftig og at de ser at verden er under alvorlige endringer. De sier selv at de ønsker å bidra positivt til denne endringen og viser til konkrete planer. I følge Aftenposten ligger Equinor an til å klare seks prosent årlig grønn vekst, dersom de realiserer planene om å drive plattformene med kun fornybar kraft innen 2030. Det er viktig at dette blir til handling og ikke blir stående som tomme ord.

Kilder:

Equinor.com. Bærekraft og klima. Lesedato: 12.03.2020
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

Equinor.com. Vår tilnærming til bærekraft. Lesedato: 12.03.2020
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability/our-approach.html

Equinor.com. Equinor lanserer ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050. Lesedato: 13.03.2020
https://www.equinor.com/no/how-and-why/climate.html

Aftenbladet.no. Equinors klimaflørt. Lesedato: 13.03.2020
https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/VbB0er/equinors-klimaflrt

NHH.no. Equinor vektlegger muligheter i klimarapport.
https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2019/september/equinor-vektlegger-muligheter-i-klimarapport/

Aftenposten.no. På tross av miljøbevegelsens protester: Forskere mener grønn vekst er mulig. Lesedato: 13.03.2020
https://www.aftenposten.no/kultur/i/EWgqrK/paa-tross-av-miljoebevegelsens-protester-forskere-mener-groenn-vekst-er-mulig?spid_rel=2

Sysla.no. Fra Statoil til Equinor: Er navnebyttet bare et forsøk på grønnvasking? Slik svarer sjefen. Lesedato: 14.03.2020
https://sysla.no/annonseartikkel/equinor/fra-statoil-til-equinor-er-navnebyttet-bare-et-forsok-pa-gronnvasking-slik-svarer-sjefen/?code=12cf6287a6f23b88fee3f6c8ba8e8ffeb0f9a7e3e0df0cae2a8e13864625ce9d