martegranlund mars 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget vil jeg skrive litt om spørsmål knyttet til bærekraft, etikk og verdier hos energiselskapet Equinor, og hvordan selskapet forholder seg til dette for å bidra til å halvere klimagassutslippene innen 2030.

Equinor er et børsnotert og internasjonalt energiselskap, først etablert i 1972, som på sin nettside skriver at de driver med leting, utvikling og produksjon av olje og gass, i tillegg til vindkraft og solenergi.

Jeg har tidligere nevnt FNs bærekraftsmål i flere innlegg, og disse er også relevant når vi nå skal se på Equinor sin drift og bærekraftighet. De 17 bærekraftsmålene fungerer som en felles arbeidsplan for sivile, næringsliv og myndigheter, og Equinor skriver på sine nettsider at de deler synet om at næringslivet har en viktig rolle for å nå disse og hovedmålet om å halvere klimagassutslippene. Selskapet erkjenner at deres aktiviteter kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene og miljøet, og at de gjør sitt beste for å minimere de negative innvirkningene mens de fokuserer på følgende mål:

4. God utdanning
7. Ren energi for alle
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
13. Stoppe klimaendringene
14. Livet under vann
17. Samarbeid for å nå målene

Det nye Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Bilde hentet fra equinor.com.