linnlorentzen mars 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

At det skulle letes etter olje i Barentshavet, og den enorme debatten det medførte, er det ikke mange som har gått glipp av her til lands. Naturvernforbundet reagerte sterkt, og stilte spørsmål ved regjeringens mangel på forståelse. Forstod egentlig Equinor alvoret i klimatrusselen? Hvordan kunne petroleumspolitikk gå foran klimautslipp? Man var redde for et eventuelt oljeutslipp. Jeg skriver «eventuelt» ettersom det er boret 150 brønner uten alvorlige ulykker. Men det kommer vi til senere. 

Denne leteboringen er et resultat av norske myndigheters satsning på nordområdene, og vil bidra til større kunnskap om fremtidige muligheter. Muligheter! Etter grundige risikoanalyser OG en offentlig høring, fikk Equinor tillatelse for gjennomføring av både Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet. Kanskje rart etter det enorme presset fra store deler av den norske befolkning.. 

I 2019 utforsket Equinor fire lisenser tildelt av Olje- og energidepartementet. Brønnene har fått navnene Gjøkåsen, Gjøkåsen Deep, Korpfjell Deep, Sputnik og Mist. Leteboringen i Barentshavet i perioden 2017—2019 bidro til å avklare fremtidige muligheter i Barentshavet og for norsk sokkel. – www.equinor.no

Equinor viser til 5 påstander, og forklarer hvorfor det er forsvarlig å lete etter olje i Barentshavet. 

Påstand 1: noen tror Equinor borer i Arktis i isfylte farvann, ved siden av isfjell og isbjørn.

Letingen foregår i åpent hav, og Golfstrømmen gjør at isen kan være 400-500km unna. Med andre ord: langt vekk fra isbjørnene og isfjell. Dersom isen skulle komme nærmere enn 50km, vil man kunne flytte riggen, eller stanse operasjoner i henhold til krav fra myndighetene. 

Påstand 2: noen tror det er farlig og vanskelig å drive med oljeboring i Arktis.

Etter nærmere 50 år med leteboring i Norge, har Equinor lang erfaring, og mye kunnskap om geologien, havdypet og værforholdene. De har styrket beredskapen, til tross for at de allerede har boret 150 brønner uten alvorlige uhell. 

Påstand 3: noen tror at teknologien ennå ikke er på et nivå som gjør det trygt å bore etter olje så langt nord. 

Det brukes toppmoderne leterigg, massevis av sikkerhetsutstyr, og sikkerheten er deres høyeste prioritet. Beredskapsfartøyene ligger like ved, døgnet rundt, skulle det skje noe. 

Påstand 4: noen tror at planeten tåler ikke ett eneste nytt oljefelt.

Equinor støtter Parisavtalen (en internasjonal avtale om klimapolitikk), og driver aktivt med vindkraft. Verden trenger mer energi enn hva fornybar klarer å dekke, og mens andre oljefelt avtar raskt, mener Equinor at de derfor må lete etter andre felt. 

Påstand 5: noen tror oljen i Arktis blir ulønnsom å utvinne, og at Norge vil gå på en økonomisk baksmell. 

I et klimaperspektiv er oljen i Barentshavet gunstig da den er av lett, høy kvalitet, og gir betydelig verdiskapning. Og geologien og grunnere vann gjør at brønnene som bores er rimeligere enn andre steder. 

«Det handler om å veie kontrollert risiko mot store muligheter for nasjonen» – Equinor. 

Equinor har også opprettet et klimaveikart, som er i tråd med Parisavtalen. Den bygger på tre punkter: 

  • Redusere netto karbonintensitet, hele veien fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50% innen 2050.
  • Tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og utvikle seg som en global leder innen havvind. 
  • Styrke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030. 

Mange mener at Norge driver uansvarlig, og ikke tenker på miljøet, og  det er mange som ytrer meninger som «tenk om alle hadde gjort som Norge!». Men alle andre driver ikke som Norge, for alle andre har ikke de samme mulighetene, geologien, erfaringen eller kunnskapen. Hvis man ikke utforsker nye muligheter, vil ikke da det også bidra til omsorgssvikt for klimautslippene? Equinor driver med blant annet vindkraft, som bidrar til fornybar energi. Istedenfor å se på alle de negative sidene ved oljeboringen (fordi alle andre sier det er dårlig), kan man ikke heller se på de positive tingene Equinor driver med, da oljeboringen også er med på å bidra til en bedre hverdag. Equinor tar forhåndsregler, rådfører med andre, og har faktisk fått grønt lys fra regjeringen. 

ja, jeg tror faktisk Equinor tenker på de neste generasjonene, og tar klimakrisen på alvor. 

Kilder: 

https://www.equinor.com/no/how-and-why/climate.html

https://naturvernforbundet.no/energi/fossil_energi/olje/et-ekstremt-oljekjor-i-barentshavet-article39020-118.html

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/JoOmgj/protesterer-mot-statoil-i-barentshavet-mener-oljeboringen-bryter-med-grunnloven

#VHA2200