WilliamHofsnes mars 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Equinor er et internasjonalt energiselskap og er den største operatøren på norsk sokkel. Deres arbeid går ut på å utvikle olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Dette forsyner 170 millioner mennesker med den energien de måtte trenge til å jobbe, koke, reise og mye mer. I den siste tiden har Equinor rettet et større fokus mot en bærekraftig fremtid og bekjempe negativ klimapåvirkning. Allikevel er olje-og gassbransjen en stor bidragsyter til klimaendringene og spørsmålet er om Equinor kan være med å snu dette.

https://www.equinor.com/no/news/2019-03-15-annual-sustainability-reports-2018.html

Som mange andre virksomheter, må også Equinor ta hensyn til klimaendringene . I følge deres nettside satser selskapet stort på bærekraftig utvikling og har planer om å gjennomføre flere grep fremover. I tråd med Paris-avtalen har Equinor lansert et nytt klimakart som skal sikre en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for fremtidig verdiskapning.

En ambisjon Equinor har lansert, er å redusere netto karbonintensiteten med minst 50% innen 2050(Equinor.no). I tillegg ønsker de å tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026. I Norge skal Equinor jobbe med å redusere klimagassene fra egenopererte felt og landanlegg ned mot null innen 2050. Dette skal de klare ved bruk av fornybar energi, som for eksempel vindkraft. i 2018 opplyste selskapet at at de skulle investere 100 milliarder kroner i fornybar energi fram mot 2030.

«Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg. Eldar Sætre – konsernsjef i Equinor. (Equinor.no)

https://www.equinor.com/en/news/2018-12-17-aasta-hansteen.html

Det er ikke noe nytt at oljebransjen får mye kritikk for arbeidet de gjør. Myndigheter, investorer, samfunnet generelt og spesielt oss unge har i de siste satt økt press for oljeselskapene, og hvordan de jobber med bærekraft. For selv om Equinor ønsker å satse på fornybar og klimavennlig energi, ser vi fortsatt et stort omfang av investeringer i olje og gass. I en artikkel fra Aftenposten i 2019 sa Chris Garrard fra Culture Unstained om Equinor og deres satsing på fornybar energi; «Men samtidig satser de altså mye mer på olje og gass. Så det blir litt som at huset ditt står i brann, og så får du en bøtte med vann til å prøve å slukke brannen med, samtidig som de spruter på bensin fra andre siden.»

Energi og klima, en nettavis som fokuserer på klima skrev et innlegg i 2019 hvor de også reagerer på hvor Equinor bruker pengene sine. Noen av punktene som blir nevnt er at produksjonen i 2018 av olje og gass var det høyeste noen sinne og oversteg målet for samme år. Samme år gikk kun 4% av investeringsbudsjettet til fornybar energi. Selskapet har tidligere fått mye tyn for navneendringen fra Statoil til Equinor og kalte dette for tynn PR. Å skulle endre navn for å bevise bedre hvem man er og hvor man vil i fremtiden hjelper lite når produksjonen av olje og gass fortsetter og fortsetter. Chris Garrad fra Culture Unstained sa til Aftenposten i 2019 at realiteten er at Equinor fortsatt et oljeselskap uansett hvordan man vrir og vender på det.

https://www.tu.no/artikler/equinor-ba-om-razzia-hjemme-hos-tidligere-ansatt-grunderen-krever-na-23-millioner-i-erstatning/475264

På Equinor sin hjemmeside nevnes det flere tiltak som selskapet gjøre i fremtiden for å sikre en mer bærekraftig utvikling og senke klimautslippene. Det som er bra er at flere oljeselskaper nå konkurrerer om hvem som er mest bærekraftig og setter seg ambisjoner og mål for fremtidig vekst. Det er et stykke igjen før Equinor er en del av løsningen, med tanke på at de fortsetter å ta opp store mengder med olje og gass rundt omkring i verden. Som NHH professor Trine Dahl sa i 2019 – Norge har omfavnet alle globale klimaavtaler, men på samme tid er vi storleverandør av olje og gass og blant verdens rikeste nasjoner – takket være denne industrien.

Kilder:
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html
https://www.equinor.com/no/about-us.html
https://energiogklima.no/kommentar/folg-pengene-equinor-klima/
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qn9xO0/navneskiftet-handler-bare-om-tynn-pr-equinor-er-fortsatt-er-et-oljeselskap
https://www.dagbladet.no/kultur/equinor-seiler-under-falskt-flagg/71798586