AndreaLorentzen mars 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvordan kan Equinor endre produksjonen sin for å imøtekomme klimautfordringene vi står ovenfor?

Equinor som mange andre må også ta hensyn til klimautfordringene, og redusere utslippene i produksjonen sin. Som en hver virksomhet er et av fokusene å ha en fortjeneste på det arbeidet de gjør. For å være konkurransedyktige, må de blant annet ta hensyn til hva forbruker setter pris på. I dagens samfunn er bærekraft et relevant tema og noe en forbruker ser positivt på.

Equinor har et mål om reduser netto karbonintensiteten med ønskelige 50% innen 2025. Planen deres er at enhver enhet produsert energi skal være i gjennomsnitt halvparten av utslipp som er i dag. I hovedsak skal målene oppnås ved at fokuset blir fornybar energi. De skal tidoble fornybare energi kapasiteten innen 2026, og utvikle seg som en global leder innen havvind. Samtidig forsterke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.

“Vi vil fortsatt adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men, vi både kan og vil gjøre mye mer. Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg”Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor

Havvind er en stor ressurs, dersom vi skal ha et lavkarbonsamfunn. En suksess til grønt skifte er det viktig med stor skala, industriell og økonomisk styrke, og produksjonskapasitet på globalt nivå. Her stiller Equinor sterkt, da de har mye kompentanse innen utbygging og operasjoner til havs, der de har fokus på sikker og effektiv drift.

Verdens første flytende vindpark Hywind Scotland forsyner rundt 20.000 britiske hjem. De forsyner husstander i Europa med fornybar energi fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland, som tilsvarer forbruket til mer enn en million husstander. De kan også produsere inntil 2000 MW med strøm fra Equinors første vindprosjekt utenfor Europa i offshore New York. Det er mange positive sider ved bruk av vindkraft som fornybar energi, der i blant at det er en naturlig ressurs fra jorden som kan tas i bruk.Vindkraft er den mest miljøvennlige måten å skaffe kraftproduksjon på.

Noe ikke like positivt er at det kan være sjenerende med vindmølle parker, da en annen form for bærekraftige valg er å ta hensyn til naturen slik den er i dag. Ved å sette opp flytende vindmølleparker kan det ødelegge naturbildet.
Skade på dyrelivet er også en konsekvens av vindkraft. Hvor mye en vindmølle skader dyrelivet er varierende i kjent dokumentasjon, men det er en diskusjon hvor vidt det skader fuglelivet. Det har vist seg at i enkelte tilfeller flyr fuglene inn i de roterende bladene og dør av skadene.

For å svare på problemstillingen i starten av innlegget;

“Hvordan kan Equinor endre produksjonen sin for å imøtekomme klimautfordringene vi står ovenfor?”

Equinor har nevnt flere tiltak. Inne på deres hjemmeside står det mye om hvilke tiltak og mål de setter seg for å redusere miljøutslipp fra produksjonen deres. De har nevnt måter å bruke og fange karbon, for å få en mulighet til gjenbruk av utslippene deres. Equinor legger mye fokus i fornybar energi, og ser en mulighet til å bli globalt ledende innen for denne kategorien. Jeg tenker at på basis av muligheten til å reduser karbon- og miljøutslippene, er fornybar energi som vind og vann en ypperlig mulighet til å imøte komme klimautfordringene. Da denne måten å produsere energi på har null miljøutslipp.

Kilder: