arvin0809 mars 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne ukens
blogginnlegg skal vi se på Equinor og deres mål innen bærekraft.

Equinor er en av de største internasjonale energiselskapene vi har. Equinor har virksomhet i over 30 land, her inkludert flere av verdens viktigste når det kommer til olje og gassprovinser. Equinor sitt hovedkontor ligger i Stavanger, rundt om i verden har Equinor 21.000 ansatte. Equinor har fokus på sikker og effektiv virksomhet, innovative løsninger og nytenkende teknologi. Equinor utvikler stadig når det kommer til fornybar energi og de ønsker å bygge en global virksomhet på fremtidens energibehov. Formålet dereser å omdanne ressurser til energi for mennesker og fremgang i samfunnet.

: https://www.google.com/search?q=equinor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHq-z6mr3oAhXHwosKHTvDAxEQ_AUoAXoECCEQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=QUdAX0NNx2uEPM

Den siste tiden har Equinor startet å fokusere mere mot det å kunne ha en bærekraftig virksomhet, de har et ønske om at utslippene i Norge skal være nære null innen 2050. For nå dette målet må de redusere egen olje- og gassvirksomhet og satse fullt på fornybare energikilder. På veien mot dette målet har Equinor også forpliktet seg til å støtt Parisavtalen og bærekrafts målene til FN.

Equinor legger mye vekt på å utvikle deres strategier om lavere karbonutslipp. Ønske om å lykkes i overgangen til et mer bærekraftig energisystem er sterkt. Derfor har Equinor kommet med et klimakart som beskriver hvordan de skal lykkes med å redusere sine utslipp. Dette klimakartet skal ifølge Equinor selv, være en god forretningsmodell for langsiktig verdiskapning i tråd med Parisavtalen.

Men er alt dette bare tomme løfter?

Siden Equinor er et olje- og gasselskap er det naturlig at de bil føle seg truet og blir nødt til å gjøre endringer. Bærekraft er et tema som er i fokus i samfunnet og bedrifter må endre seg til mere bærekraftig drift. Equinor ble i 2019 kåret av avisen Natt og Dag for prisen «årets verste stemme». Begrunnelsen for prisen var «Equinor bidrar til å legimitere de som mener klimakrisen er overdreven, ikke-eksisterende eller håndterbar. Eller de som mener det ikke er så skadelig å åpne nye oljefelt.» Dette gjør at man tviler på om de egentlig jobber mot bærekraft eller om det bare er tomme ord (grønnvasking».

https://www.google.com/search?q=equinor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHq-z6mr3oAhXHwosKHTvDAxEQ_AUoAXoECCEQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=2Do7t9irf_NF1M

Etter det grønne
skiftet har oljebransjen følt seg presset til å måtte følge med i den
bærekraftige utviklingen. Dette har dessverre resultert i at mange virksomheter
fremstiller det som at det de gjør er bærekraftig, mens realiteten er at de
ikke har endret noe. Equinor sitt løfte om en mer bærekraftig utvikling kan
være litt vanskelig å tro på når de selv driver med videreutvikling av det
største klimaproblemet verden har. Derfor kan det fremstå som litt
dobbeltmoralsk når Equinor lover mere bærekraft.

Men konkurransen i oljebransjen har tatt med seg noe bra, nemlig at de nå konkurrerer om å ha den mest bærekraftige virksomheten og at de ser verden endrer seg. Dette gjør at de blir tvunget til å ville endre seg og kunne tilby mer bærekraftige tiltak og kan vise til resultater av dette. Men det er allikevel mye tomme ord ute og det er kun handlingene til bedrifter som vil vise resultater.

Kilder:

Equinor.com.
Bærekraft og klima. Lesedato: 28.03.2020
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

Equinor.com. Vår tilnærming til bærekraft.
Lesedato: 28.03.2020
https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability/our-approach.html

Equinor.com. Equinor lanserer ambisjon om å redusere netto
karbonintensitet med minst 50 % innen 2050
. Lesedato: 28.03.2020
https://www.equinor.com/no/how-and-why/climate.html

equinor-kort-fortalt.pdf

Bilde 1: https://www.google.com/search?q=equinor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHq-z6mr3oAhXHwosKHTvDAxEQ_AUoAXoECCEQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=QUdAX0NNx2uEPM

Bilde 2: https://www.google.com/search?q=equinor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHq-z6mr3oAhXHwosKHTvDAxEQ_AUoAXoECCEQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=2Do7t9irf_NF1M