jl mars 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

https://www.equinor.com/no/news/2020-02-06-climate-roadmap.html

Equinor er et stort og bredt energiselskap med 21.000 ansatte som utvikler olje, gass og gass. De er blant annet et av verdens største offshoreoperatører.  De har forpliktet seg til å støtte både Paris-avtale og FNs Bærekraftsmål, samt sitt eget mål om at de skal redusere karbonintensitet med minimum 50% innen 2050. En såpass stor bedrift som Equinor og de er ikke kjent for og være de som er mest miljøbevisst.

Sommeren 2019 kom det frem der de brukte et bilde, av klimastreikende ungdommer. En del av sin reklame der de rett og slett, reklamerer for at vi burde lete etter mer olje. Equinor svarer på disse klagene, med at de viser at de ser ungdommen som streiker og at de tar de seriøst. De sir også at det aktuelle bildet ikke er med i reklamen, men et oversiktsbilde som også har blitt brukt i flere andre anledninger. 

https://www.aftenposten.no/brandstudio/feature/v/equinor/johansverdrup/

Equinor lanserer ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050

Så innen 2050 skal hver enhet som produsert energi generer mindre en halvpart av utslippet, Enn det som den gjør i dag. Så Hva skal til for at de skal kunne nå disse målene, og er det reale mål for en slik virksomhet som Equinor.   

For at disse målene i det hele tatt skal kunne være realistisk må de bytte ut gammelt utstyr med elektriske blant annet. Det er ikke noe nytt at energi systemene som vi i dag bruker må endres på for at målene skal kunne bli nådd. Ikke minst sikre ren energi for alle sammen som er et av FNs bærekraftsmål. For at vi skal kunne nå disse målene for morgendagen, må også produksjonen av olje og gass fortsette men med lavest mulig utslipp. Blant annet erstatte kull med gass, en mye større vekst i fornybar energi. 

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

https://www.equinor.com/no/how-and-why/climate.html

https://journalisten.no/aftenposten-annonse-brand-studio/bruker-klimastreikende-ungdommer-i-equinor-reklame–frekt-og-smaklost/368587