emewad februar 14, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Et høyt diskutert tema om dagen er Blockchain eller blokkjedeteknologi å noen vil si det er et gjennombrudd- å det største siden internett.

Men hva er egentlig Blockchain? I følge foreleseren vår Arne Krokan er Blockchain et digitalt verktøy som hjelper oss a sikkerhetsklarere dokumenter. La oss si du har kjøpt en ny leilighet og kontrakten du skal signere ligger digitalt i Blockchain. Da kan megler, bank – alle berørte parter- ha tilgang til det samme dokumentet med en gang det blir opprettet.  Eller som Wikipedia beskriver Blokchain

” En blokk
inneholder et sett transaksjoner samt tidsstempel og hash som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det
oppdages. Neste blokk inneholder lenke til den foregående og dennes hash.”

Det betyr at hver gang du gjør en forandring blir dokumentet identisk oppdatert hos alle parter og forandringen hamner i historikken, noe som gjør denne digitale tjenester til et av det sikreste verktøyet i verden i følge foreleser Arne Krokan. (Høyskolen Kristiania Jan 19)

Fordeler for forbrukene med Blokchain.

I praksis så gir Blokchain oss helt nye muligheter i forhold til informasjon, spesielt i utsatte lender. Med Blokkjedeteknologi fjernes mellomledd og transaksjonene blir færre, alt vil ta kortere tid og vi kan ha papirer på leiligheter i orden dagen etter overtagelse. (ved aksje leiligheter kan det ta flere mnd. 2019)

Det er tryggere en bankene, da det
nesten er umulig å forandre historikken i alle dokumentene.       

I utsatte lender som ikke har tillit til banker og myndigheter vil dette være et stort steg i utviklingen,

fordi man vil klare hindre at informasjon ikke går tapt.
Til sist- redusering av avgifter. Vi betaler masse penger i dokumentavgifter og registreringsavgifter som med denne digitale løsningen forsvinner.

Negative sider med Blokchain handler om at vi igjen fjerner
mellomledd og da og fysiske tjenester som bank, revisor og diverse poster i det
offentlige, med andre ord- flere arbeidsplasser går tapt.

Obos er en av de Norske selskapene som har et pågående Pilot prosjekt med aksje leiligheter hvor man tester ut Blokchain. På spørsmål om negative effekter med jobber som går tapt svarer Vibeke Huynh fra Obos:

”vi må følge med i utviklingen og dette er fremtiden”

Vibeke mener videre at hun ikke
tror det er noe som vil forandres over natten. Det vil ta tid for å se utviklingen
på Blockchain i Norge.

https://www.tu.no/artikler/blockchain-teknologi-kan-brukes-mot-slaveri-men-vi-kjenner-ikke-alle-konsekvensene/451496