steffengya februar 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

https://medium.com/cgi-norway/hva-er-egentlig-disruptiv-innovasjon-183765b9bc3a

Disruptiv er kanskje ikke et ord de fleste av oss kjenner til og hva betyr da grønn disruptiv endring? En setning som kanskje gjør det enda vanskeligere for oss å forstå? Jeg skal i dette innlegget ta deg med i den grønne endringen og gjennom historien vår på innovasjoner. 

En disruptiv innovasjon er kjent som en «banebrytende innovasjon» eller en «nyskapning som forstyrrer et allerede eksisterende marked». Dette er ved å gjøre en eksisterende og kanskje velfungerende forretningsmodell helt irrelevant. Disruptiv endringer kommer fra Clayton M. Christensen allerede tilbake i 1995. Vi kan bruke Spotify som et eksempel på en disruptiv innovasjon. Spotify sin forretningsmodell er disruptiv og de bruker teknologi og algoritmer for å vite hva slags musikk du hører på når på døgnet. Alt i fra når du er på middag med venner til du trener yoga på søndager. 

Begrepet blir i dag brukt for å beskrive innovasjonen som forbedrer eksisterende produkt eller tjeneste, og det på en måte som man ikke forventer seg. Innovasjonen blir oftest gjort på to måter; senke prisen eller annet design. Oftest så vil også denne innovasjonen være billige, mer praktisk og enklere enn de allerede eksisterende produktene og tjeneste på markedet. Vi kan også si at en disruptiv endring er forstyrrende, både ved teknologisk innovasjon og ved markedsdrevet nyskapning. For å redegjøre for hva grønn disruptiv endring er så vil innovasjonen være i favør av miljø, klima og samfunnet – eller rettere sagt bærekraftig utvikling.

Teknologi?

https://www.azets.no/blogg/category/teknologi/

Teknologisk innovasjon er den årsaken som er viktigst til disruptiv endring. Dette har vært et tema lenge og ved hjelp av kunstig intelligens, roboter og lignende har det vært innovasjon på innovasjon innenfor dette feltet. Vi kan se på multi internasjonale selskaper som Tesla og Amazon. De er langt fremme innenfor det teknologiske feltet og er aktive innenfor disruptiv innovasjonen. Et eksempel på grønn disruptiv endring i Norge er el-bilen. Salget av el-biler ble skutt i været da regjeringen ga tilbud om gratis bom, kjøring i kollektivfelt og en rekke andre fordeler enn hvis du valgte en bensin eller dieseldrevet bil.

2020…  

https://nearadio.no/vi-skriver-2020/19.23027

I 2020 er det kult å være opptatt av klima og miljø. Flere vet hva ordet bærekraftig betyr og flere ånder og lever etter dette begrepet. Forbrukerne i dag stiller strenge krav til produkter og tjenester og dersom man driver bærekraftig oppnår man høy annerkjennelse og suksess. 

Bedrifter er nødt til å tenke nytt og vi kan si at forbrukerne har muligheten til å påvirke hvordan bedrifter skal være da de har makten til å styre markedet. 

«Wave after wave»

25 feb_grønt entreprenøskap og markedsstrategi.pdf

De seks bølgene eller de disruptive sykliske endringene er det som har gjort at vi er kommet dit vi er i dag. Den første bølgen kom i 1785 da det ble bygget vannkraft, endringer innenfor jern og tekstilbransjen. Dette var nødvendig for at neste bølge skulle komme i 1845 da jernbanen ble en realitet, stålindustrien tok seg opp og det ble stor produksjon av bomull. Videre på 1900-tallet og den tredje bølge kom elektrisiteten og kjemikalier ble produsert.

Når vi beveger oss videre innover på 1900-tallet og nærmere bestemt 1950 snakket vi om verdensrommet, å fly til nye destinasjoner og elektronikk ble en veldig stor del av livet vårt. 40 år frem i tid, på det glade 90 tallet kom den femte bølgen. Denne bølgen inneholdt det moderne systemet som er en stor del av vårt liv i dag. Digitalt nettverk, teknologi og programvare ble en del av husholdningen til folk flest og det var under denne bølgen at Microsoft ble en del av oss. 

Fra år 2000 og frem til dags dato så befinner vi oss i den sjette bølge, denne bølgen blir kalt bærekraft. Vi har utviklet oss videre og verden er stadig i endring. Vi er tilgjengelig døgnet rundt uansett hvor vi befinner oss. Det er samme pris om man bruker 4G i Norge eller om man ligger på en solseng i sør-Frankrike med en paraplydrink.

Bærekraftig er nesten blitt en del av vår identitet og vi finner stadig opp nye metoder for å leve i en grønnere verden der kildesortering av avfall, fornybar energi og grønne produkter er det vi lever for. De skjer endringer hver dag, og hver dag er vi et steg nærmere mot en grønnere planet. Vi kan se ekstremt store disruptive endringer fra første til sjette bølge. En disruptiv endring er positivt og en absolutt nødvendighet for at samfunnet skal bli et bedre sted. 

Kilder

Energi og Klima. Hentet: 27.02.20. https://energiogklima.no/kommentar/disruptive-teknologier-det-gronne-skiftets-beste-venner/

Magma.no. Hentet: 28.02.20. https://www.magma.no/gronn-markedsforingsledelse

Smart Innovation Norway. Hentet: 28.02.20. https://www.smartinnovationnorway.com/nyheter/hva-er-innovasjon-og-hvordan-innoverer-man/