Er endringen grønn nok?

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen https://medium.com/cgi-norway/hva-er-egentlig-disruptiv-innovasjon-183765b9bc3a Disruptiv er kanskje ikke et ord de fleste av oss kjenner til og hva betyr da grønn disruptiv endring? En setning som kanskje gjør det enda vanskeligere for oss å forstå? Jeg skal i dette innlegget ta deg med i den grønne endringen og gjennom historien vår … Continue reading Er endringen grønn nok?