dleg mars 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dagens blogg tema er om Equinor og om de egentlig er bærekraftig? Når vi tenker på Equinor er det første vi tenker på er olje? Olje er ikke akkurat det mest bærekraftige som vi vet. I dette blogg innlegget her skal vi ta for oss om de er bærekraftig, hva de gjør og gjerne fortell din mening i kommentarfeltet om hva du syns om Equinor.

Equinor som tidligere var Statoil er et norsk børsnotert olje og gasselskap. Den er hovedaksjonær med en eierandel på 67%som forvaltes av Olje og energidepartementet.

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

Bærekraft i Equinor

I dag så trenger vi energileverandører som kan levere energi med lavere utslipp og Equinor har noe innenfor det. De har redusert Co2-utslipp i olje og gassproduksjonene og de vil fortsette med dette. Equinor utvikler seg til et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for bærekraft med trygg, høy verdi og lite karbon i det de gjør.

Equinor forsørget at alt de gjør er bærekraft relatert og formålet deres er å omgjøre naturressurser til energi for mennesker og framskritt for samfunnet.

Mer om Equnior og dems bærekraft rapporter og informasjoner

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability/our-approach.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Equinor

Hva er det Equinor prioriterer på og hva slags resultater er det for bærekraftig?

I følge Equinor (Statoil) viser at neste generasjons olje og gassportefølje har en CO2 intensitet på 3 kg per fat oljeekvivalenter, mindre enn 20% av dagens industrigjennomsnitt med en balansepris på 21 dollar per fat.

Det Equinor prioriterer er relatert til sikkerhet, miljø, klima, integritet og åpenhet, verdiskapning for samfunnet og menneskerettigheter og de representerer også sin robusthet i ulike utviklingsscenarier.

Som vi ser så er de bærekraftig selv om de produserer olje, og har alltid i baktanke hva som skal gjøres for å forbedre for de som kommer etter oss. Equinor gjør en bra jobb for at de greier å håndtere og ikke forrurense så mye når det gjelder gass og olje.

Gjerne kommenter og fortell hva du tenker?

https://www.metalsupply.no/article/view/654217/mamma_er_oljeplattform_farlig_for_miljoet?ref=rss

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Equinor

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability/our-approach.html