AndersBH97 juni 16, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Innledning

I dagens innlegg vil jeg se nærmere på influensermarkedsføring. I takt med digitaliseringen av samfunnet har måten aktører markedsfører seg på hatt en eksepsjonell utvikling. Karl Philip Lund nevnte i en forelesning i forrige modul e-varehandel, at for sirka 10 år siden publiserte selskapet han jobbet for «giveaways» gjennom Facebook. Flere kommersielle aktører hadde på den tiden svært liten tro på en slik strategi. I dag ser vi derimot at sosiale medier blir brukt hyppig for å nå ut til ønsket segment, og flere influensere genererer nok inntekt til å kunne leve av sosiale medier. Begrepet influenser kommer fra det engelsk ordet influencer og betyr «påvirke».

Hva er influensermarkedsføring?

 SSB (2018) har gjennom kvantitativt arbeid innhentet data som viser at hele fire av fem nordmenn bruker sosiale medier. En økende trend i bruken av sosiale medier har gjort at flere bedrifter markedsfører seg gjennom kanalene, og ofte gjennom en influenser. Dette kalles influensermarkedsføring, og er markedsføring hvor en annonsør betaler influenser(e) for å promotere en tjeneste eller et produkt (SNL 2021). En slik markedsføringsstrategi blir også omtalt som påvirkningsmarkedsføring. Influenser kan bli sett på som en digital opionsleder som ytrer seg gjennom sosiale medier for å påvirke sine følgere.  

Hvordan velge «rett» influenser å samarbeide med?

Når en annonsør skal velge en influenser å samarbeide med er det en rekke faktorer som påvirker resultatet. Først bør annonsøren vurdere hvem som følger profilen, og ikke minst hvorfor. Det er ikke gitt at en profil med stor rekkevidde, og flere tusen tilhengerer er det beste alternativet for din bedrift. La oss si at Felleskjøpet skal annonsere hesteutstyr, for å nå ut til ønsket segment bør Felleskjøpet velge en profil med høy kredibilitet på området. Det kan derfor være mer gunstig for Felleskjøpet å velge en profil med fokus på hester og for eksempel 5.000 følger på Instagram, enn Stian Blipp med sine 340.000 følgere. En influenser har ofte en følgerbase knyttet til interesse. «Gladkokken» har mange tilhengere som deler samme kulinarisk interesse, mens en stor andel av «Eveline Karlsen» sin følgerbase deler interessen for sminke og skjønnhet. Troverdighet er en egenskap som har vist seg å ha stor effekt på forbrukerresponser gjennom influensermarkedsføring, og gikk gode resultater. Dette gjør influensermarkedsføring så effektivt, fordi følgerbasen ser opp og har tillit til opionslederen.

Vel strategi hentet fra www.pixabay.com

Tre typer influensere

Vi kan dele influensere inn i tre typer basert etter størrelsen på følgegruppen, nemlig mikro, makro og mega. Hver kategori har flere fordeler og ulemper, derfor er det viktig å finne riktig «type» for annonsøren sitt oppdrag. 

Den første typen er mikro-influenser, og er den minste. En mikro-influenser defineres ofte ved en følgegruppe på under 20.000 på Instagram. Åpenbart er ulempen ved mikro-influenser en liten følgegruppe. Fordelen er derimot at profilen ofte har høy troverdighet ovenfor sine følgere. Tenk bare på eksempelet ovenfor vedrørende Felleskjøpet. Mikro-influenser er også ofte billigere å samarbeide med enn de større aktørene (Rødsgaard 2020).

Den andre typen er makro-influenser, og defineres ved en følgegruppe på over 20.000. Denne typen influenser variere dermed mye mer enn mikro. For å oppnå gode resultater er det viktig at følgegruppen ser en korrelasjon mellom annonsørens virksomhet og profilen sin merkevare. Fordelen ved makro-influenser er økt trafikk og rekkevidde rundt annonsen. Det er ofte dyrere å samarbeide med makro-influensere enn mikro (Rødsgaard 2020).

Til slutt har vi mega-influenser, som er de største aktørene på sosiale medier. Disse kan ha alt fra millioner av følgere til noen hundre tusen. I norsk målestokk regnes en profil med over 100.000 følgere som en mega-influenser. En mega-influenser har ofte høye krav til annonsøren og er kostbare. Eksempelvis tjener Kendall Jenner med sine 229 millioner følgere i gjennomsnitt over 3,8 millioner kroner for et enkelt innlegg på Instagram. Flere mega-influensere har en tendens til å pådra seg mange sponsoravtaler på en gang. Dette kan være en ulempe for deg som aktør fordi følgere kan miste kredibiliteten til influenseren, og dermed ditt produkt. Klarer annonsøren dermed å etablere et langsiktig og godt samarbeid med riktig influenser er oppsiden stor (Rødsgaard 2020)!

Konklusjon

Influensermarkedsføring har raskt vokst til å bli en global multimilliard-industri på kort tid (Steinnes og Teigen 2021). Resultater viser at denne typen markedsføring er svært effektivt, men for å lykkes er det viktig å gjøre en grundig jobb og velge lønnsomme samarbeidspartner. Målet med markedsføringen er å oppnå positive forbrukerresponser ved styrke merkevaren, skape bevissthet rundt merkevaren eller stimulere til en kjøpsintensjon. For å oppnå ønsket effekt må profilen ha høy kredibilitet ovenfor segmentet og sine tilhengere. Noe som innebærer at profilen blir oppfattet som troverdig, med ekspertise på ønsket felt. Likhet mellom segmentet og influenseren som avsender av en annonse er essensielt. Dette betyr at mottakeren opplever en likhet mellom seg selv og profilen. Referanser

– Anders

Referanser

https://snl.no/influenser

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/fire-av-fem-nordmenn-bruker-sosiale-medier

https://biopen.bi.no/bi-xmlui/bitstream/handle/11250/2787435/2913414.pdf?sequence=1

https://blogg.markedspartner.no/influencer-marketing-hvordan-velge-de-rette-profilene-aa-samarbeide-med

https://www.hippocampus.si/ISSN/1854-6935/17.149-162.pdf

https://iternumdigital.com/no/influencer-marketing-3-typer-du-skal-kende/
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2535-8162-2021-01-01