emmastoele January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I uke 2 startet de første forelesningene i digital markedsføring. I den første ordentlige forelesning som ble holdt av Arne Krokan snakket han mye om ny teknologi og hvordan teknologiens nyskapninger har vært med på å forme og forandre den verden vi lever i.
Ettersom vi i det første innlegget har fått i oppgave å skrive om noe som interesserer oss falt valget mitt fort på å skrive om noe innenfor ny teknologi. 

I forelesningen ble vi gitt flere eksempler på ny teknologi som har dukket opp de siste årene. Forskjellige typer teknologi som vi for 10 år siden aldri kunne forestilt oss, men som i dag er ekstremt aktuelle og ikke minst viktige.
Mange av de eksemplene som ble vist var teknologi som jeg visste litt om fra før og hadde helt grei kunnskap om. Det som skulle til for å få meg ekstra interessert var når Arne Krokan begynte å snakke om kunstig intelligens. Dette var noe jeg virkelig kjente en interesse for, og som jeg ønsket å få mer kunnskap om.

Hva er egentlig kunstig intelligens?
I følge snl er kunstig intelligens en type informasjonsteknologi som fremstår intelligent på bakgrunn av at den er i stand til å kunne justere egen aktivitet. Enklere sagt så er det en type teknologi som kan gi maskiner samme egenskaper som vi mennesker har. 
Et eksempel på kunstig intelligens som sikkert veldig mange kjenner til er Oslos selvkjørende buss. Dette er en buss under selskapet ruter som frakter passasjerer i Oslo mellom Vippetangen og Rådhuset. Bussen kjører altså rundt på helt vanlige passasjerer uten en bussjåfør. Dette på bakgrunn av at teknologien bak bussen styres av kunstig intelligens. 

/var/folders/4m/0bwtlms91nzg36tk_5dx53rw0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/a6e29bd6-4689-4ea5-9ef6-85015008d809?fit=crop&q=80&w=980
Hentet fra aftenpostens nettsider

Smarttelefonen vår har også systemer som er drevet av denne type teknologi. Hvor lett er det ikke for oss å komme inn på telefonen våres uten å skrive inn kode? Mobilen kjenner deg igjen med en gang den ser fjeset ditt, og gir deg automatisk tilgang til telefonens innhold. Apper bruker kunstig intelligens for å kunne anta hva brukeren vil gjøre. Dette er kunstig intelligens det jobbes relativt mye med, og som vi brukere daglig møter på uten å helt vite hva som ligger bak det.

Hva er konsekvensene av kunstig intelligens?
Det er mange som er positive til at utviklingen av kunstig intelligens bare vokser, men det finnes også konsekvenser rundt dette. Ettersom at teknologien danner maskiner som er så ressurssterke at de kan gjøre samme jobb som et menneske er det naturlig å stille spørsmål rundt jobbene våre.
Hva vil skje dersom maskiner med kunstig intelligens overtar arbeidet vi mennesker i dag har ansvar for? Hva om kunstig intelligens plutselig tar over alt i framtiden?
Når vi kjører bil vil det alltid være enkelt å gi noen skyldansvaret dersom en ulykke skjer, men hva om ulykken er forårsaket av en selvkjørende bil? Med kunstig intelligens blir det dermed vanskelig å gi noen ansvaret for ulykken.

Jeg tror det er viktig å se på både de positive og negative sidene ved denne nye teknologien.  Til tross for at det finnes konsekvenser er det viktig at vi også ser på kunstig intelligens som noe som kan være med på å hjelpe mennesker i ulike situasjoner. Derfor tror jeg det er viktig å skape kunnskap rundt temaet slik at flere vet hva kunstig intelligens innebærer.

Kilder:
Aftenposten. Sist oppdatert: 2019. “Oslos første selvkjørende buss skal gå mellom Vippetangen og Rådhuset. Hentet: 12.01.20: https://www.aftenposten.no/osloby/i/b5Oele/oslos-foerste-selvkjoerende-buss-skal-gaa-mellom-vippetangen-og-raadhuset
SNL. Sist oppdatert: 2020. “Kunstig intelligens” Hentet 12.01.20. https://snl.no/kunstig_intelligens