Stine Larsen Strom January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dag er det mye snakk om kunstig intelligens (AI) både når det kommer til teknologi, men også når det kommer til å erstatte menneskelige intelligens. Begrepet er bredt omtalt, både i negativ og positiv forstand. Mest sannsynlig har du lest eller hørt mye om det, men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan gjøre for oss mennesker? I dette innlegget vil du kunne lese mer om hva kunstig intelligens er, samt lese om hvordan kunstig intelligens kan endre måten vi handler på i fremtiden og spare oss for tid.

Bilderesultat for kunstig intelligens
Bilde fra Google

Hva er egentlig kunstig intelligens?
Når jeg har sett nærmere på dette har jeg forstått det slik at kunstig intelligens er teknologi som har evnen til å justere sin egen aktivitet uten hjelp og derfor fremstår som intelligent for oss mennesker. Begrepet dekker alt fra oppgaver en datamaskin kan gjøre som f.eks. å spille sjakk eller identifisere hva som er avbildet på et bilde, til systemer som kan trenes opp til det meste (algoritmer). Kunstig intelligens er altså en fellesbetegnelse for alle såkalte «intelligente» systemer.

I dag løser datamaskiner og teknologi oppgaver bedre enn hva vi mennesker gjør, som for noen år siden ikke var mulig. Kunstig intelligens egner seg godt til oppgaver som krever kognitive egenskaper, som for eksempel å kjenne igjen et mønster, læring osv. Blant annet brukes kunstig intelligens til ansiktsgjenkjenning i den norske passkontrollen, men også til oversettelse av språk som et substitutt til tolk eller ordbok.

Typer av kunstig intelligens
Det finnes to typer av kunstig intelligens, disse kalles for datadrevne modeller (maskinlæring/dyp læring) og regelbaserte modeller (ekspertsystemer). Dette er altså underkategorier av kunstig intelligens som forklarer nærmere hvordan systemer og programmer kan læres opp til å bli «intelligente».

Maskinlæring
Denne formen for kunstig intelligens foregår slik at maskinen lærer fremfor å bli programmert til å gjøre noe. Maskinen har gjerne algoritmer som oppfatter noe slik at det etter gjentakelse blir mer og mer klar hvordan maskinen skal løse oppgaven den blir tildelt. På samme måte som mennesker, vil maskinen bli bedre av å øve, og lærer over tid.

Et eksempel som vår foreleser Arne Krokan nevnte når det gjaldt maskinlæring var bilder. Da viser man gjerne flere bilder av samme tema, slik at algoritmen etterhvert forstår hva det er den skal se etter for å kunne gjenkjenne et bilde av for eksempel en hund. Problemet med slik læring er at man ikke vet hva som skjer i prosessen før det endelige svaret kommer. Vi får kun et svar, men ingen begrunnelse. Dette problemet kalles Black Box.

Ekspertsystemer
I denne formen for kunstig intelligens blir maskinen programmert til å utføre spesielle oppgaver. Regelbaserte modeller forstår begreper gjennom regler, som ofte er programmerte før modellen brukes.

En slik form for kunstig intelligens fungerer godt dersom det er miljø hvor det er satt faste regler og forutsigbarhet, som for eksempel sjakk som jeg neste tidligere. Ekspertsystemer får problemer i den virkelige verden når de møter situasjoner de ikke har sett før. Sett opp mot eksemplet med sjakk kan det for eksempel vær nytt utseende på brikkene. Men ekspersystemer har stor suksess innenfor for eksempel helse, finans og styring av roboter.

Hvordan kommer vi til å handle i fremtiden?
Det er liten tvil om at verden er i stadig endring og at teknologien utvikles i et høyt tempo. For 10 år siden hadde vi lite av det vi tar for gitt i dag, som for eksempel smarttelefon, Snapchat, Instagram, Siri osv. Det kan være skremmende å tenke på hvor dette skal ende, men en ting er sikkert, og det er at det har blitt lettere å leve for oss mennesker. Og vi kan rette mer tid og energi på det vi har lyst til fremfor det vi må i aller høyeste grad.

Om man ser på hvordan vi mennesker handler i butikken, har dette endret seg mye på få år. Selvscanningskasser, nettbutikker og hjemlevering preger våre handlevaner som før var dominert av å gå i fysisk butikk. Men hvordan kommer vi til å handle i fremtiden når teknologien er i stadig endring og handling blir enklere og enklere?

Det er vanskelig å se inn i fremtiden, men mine tanker rundt dette er at handling i fysisk butikk kommer til forsvinne helt om noen år. Kunstig intelligens vil ha tatt over mye av både produksjon og leveranse, og mange menneskelige jobber har gått tapt. Og om de fortsatt finnes fysiske butikker, vil disse være styrt av kunstig intelligens uten menneskelige ansatte. Det meste av handlingen vil skje hjemmefra og levers på dør. At vi må hente pakker fysisk på posten tror jeg også vil forsvinne. Droner eller selvstyrte postmenn (roboter) vil ha tatt over denne jobben, slik at vi bare kan sitte hjemme og vente på at pakken skal bli levert på døren. Vi vil heller ikke trenge å gå på restaurant for å få den maten vi vil ha, for den kommer levert eller blir laget av en robot. Er da kunstig intelligens løsningen på tidsklemma vi alle snakker om?

Dersom vi ikke lenger trenger å handle i butikk, hente pakker på posten eller gå på restaurant, kan vi vel ikke klage på at vi ikke rekker det vil vil? Men dersom den kunstige intelligensen tar over handelen, og mange menneskelige jobber vil gå tapt, hvordan skal vi da tjene penger eller bruke den tiden vi har fått altfor mye av? Så for å svare på overskriften, så er vel kunstig intelligens løsningen til en viss grad. Vi må henge med på utviklingen og tilpasse oss teknologien, slik at vi kan utnytte den på best mulig måte. Men vi må også passe på slik at kunstige intelligens ikke tar over for mye, for det er vi mennesker som lever på denne jorden og mennesker trenger mennesker.

– Stine Larsen Strøm

Inspirasjonen til dette innlegget og mer om kunstig intelligens finner du her:
Her
, her, her og her