IrisEidee January 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken startet de første forelesningene i valgfaget digital markedsføring, hvor vi skal fordype oss i 4 ulike temaer: digital økonomi og forretningsmodeller, E-varehandel, sosial kommunikasjon og digital markedsføring. Etter første forelesning med Arne Krokan lærte vi hvordan teknologien har forandret seg gjennom de siste 20 årene. Vi lærte hvordan ny teknologi skaper nye tjenester, varer og virksomheter som binder verden sammen på en helt annen måte enn tidligere. Dette er et tema som er utrolig spennende og høyst aktuelt i den verden vi lever i i dag.

Arne Krokan gikk gjennom flere eksempler på ny teknologi som har kommet og vil komme i fremtiden. Blant annet kunstig intelligens som stadig flere bransjer benytter seg av.

Hva er kunstig intelligens?
Kunstig intelligens er teknologier som lar maskiner utvide menneskelige evner, som for eksempel å ta beslutninger for deg, selvkjørende biler, ansiktsgjenkjennelse, digitale assistenter som Siri og Alexa og nettshopping der maskinen anbefaler produkter basert på hva akkurat du liker. Det må også nevnes at det finnes flere typer av kunstig intelligens, som for eksempel skille mellom regelbaserte modeller og datadrevne modeller. Regelbaserte modeller er som oftest programmert med et sett med regler før modellen tas i bruk. Datadrevne modeller lærer maskinen gjennom erfaringer, det vil si at maskinen ikke kan noe i starten, men er i stand til å lære over tid.

Hvorfor frykter flere mennesker kunstig intelligens?
Utviklingen av kunstig intelligens har økt og kommer bare til å fortsette og øke fremover. Flere Science Fiction-filmer har basert seg på katastrofer der roboter blir smartere enn mennesker og tar over verden og hersker over menneskeheten, sannsynligheten for dette per dags dato er svært liten, men en mer nærliggende situasjon som kan virke skremmende er at kunstig intelligens vil ta over flere jobber som i dag er gjort av mennesker. Eksempler på dette er selvkjørende biler tar over for taxivirksomheten, eller at vi ikke lenger har behov for butikkansatte da kunstig intelligens tar over ved hjelp av selvbetjente kasser og ansiktsgjenkjenning – eksempel på dette er videoen nederst i dette innlegget. I tillegg har mennesker ofte vanskeligere for å akseptere en bilkrasj som har skjedd av en selvkjørende bil enn en faktisk person, vi stoler ikke nok på teknologien – ennå.

Det er mange etiske spørsmål man kan stille rundt kunstig intelligens. Hvem skal stå ansvarlig dersom kunstig intelligens skader et menneske? Hva skjer med de som mister jobben når kunstig intelligens tar over? Hvordan kan man være trygg på at informasjon om meg ikke blir misbrukt? Etikk rundt kunstig intelligens er en viktig del av utviklingen og det blir derfor også forsket mye på. Så er kunstig intelligens noe å frykte? Både ja og nei. Ja fordi allmennheten ikke har nok kunnskap om kunstig intelligens ennå som skaper frykt, her er det viktig at myndighetene legger til rette for minst mulig skade for oss mennesker. Nei fordi kunstig intelligens kan bidra til å hjelpe oss mennesker på mange ulike områder og gjøre flere hverdagslige situasjoner enklere. Jeg tenker det er viktig å ha en sunn forståelse av hva som kan være skadelig og hva som faktisk er til nytte og finne den balansen.

Kilder:

Deloitte. Sist oppdatert: 2019. «Tre ting du må vite om kunstig intelligens» Hentet 11.01.20:
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

Noroff. Sist oppdatert: 26.06.2018. «5 eksempler på kunstig intelligens du møter i hverdagen». Hentet 11.01.20:
https://blogg.noroff.no/aktuelt/data-tech/5-eksempler-pa-kunstig-intelligens-du-moter-i-hverdagen/

Det Store Norske Leksikon. Sist oppdatert: 08.01.2020 «Kunstig intelligens». Hentet 11.01.20:
https://snl.no/kunstig_intelligens