Leane Louise January 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Teknologien er stor del av hverdagen vår. Kunstig intelligens brukes allerede av store selskaper som Google, Apple, Microsoft og Facebook. Mye tyder på at det er flere bedrifter som kommer til å ta i bruk dette systemet. Det er heller ikke uvanlig å ha digitale assistenter som Siri og Alexa som hjelper oss med de små tingene i hverdagen: som å huske booke en time hos frisøren. Ettersom at dette har blitt en del av vår hverdag, vil alt det vi har sett på film om selvkjørende busser og biler være den nye trenden i løpet av de neste årene?

https://blogg.noroff.no/aktuelt/data-tech/5-eksempler-pa-kunstig-intelligens-du-moter-i-hverdagen/

I dette innlegget skal jeg fordype meg i det interessante tema kunstig intelligens og hvordan dette er med å endre handlingene våre i fremtiden.

Hva er kunstig intelligens?

I følge Deloitte er kunstig intelligens teorier og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Eksempler på dette kan være talegjennkjennelser, beslutningstakning i usikre situasjoner, læring og oversettelser. Kort sagt er kunstig intelligens også kjent som AI (artificial intelligence) datamaskiner som har evnen til å løse oppgaver uten instrukser fra mennesker. Ved at maskiner utvikler menneskelige evner ved å sanse, handle og lære, vil mennesker bruke dette som verktøy til å oppnå mer.

Det er behov for en felles nasjonal arena hvor akademia og næringsliv jobber sammen, hvor mindre bedrifter kan få drahjelp til sine prosjekter og hvor start-ups kan få tilgang på relevante datasett. Bildet viser en chatbot – et nytt produkt som er gjort mulig ved hjelp av kunstig intelligens.
Bilde: https://www.dn.no/teknologi/teknologi/tor-olav-morseth/den-norske-satsingen-pa-kunstig-intelligens-fremstar-som-puslete/2-1-690198

Ulike typer kunstig intelligens

Kunstig intelligens tar for seg alle intelligente systemer. Vi kan skille mellom disse underkategoriene:

Maskinlæring er en underkategori av kunstig intelligens som omhandler systemer som lærer. Det vil si at programmet ikke har noe kunnskap når det startes, men etterhvert vil systemet kunne lære over tid. Akkurat som oss mennesker. Dette kan man se ved for eksempel sortering av bilder, programmet vil etterhvert lære seg trekkene som skiller hunder og katter og kan dermed sortere disse ved en bildeanalyse. For eksempel bruker Google Photos og Apple dette systemet.

Nevrale nettverk og dyp læring tar for seg det samme prinsippet som den menneskelig hjernen. Her vil hvert lag lærer en annen måte å forstå informasjonen på som ikke har en direkte forbindelse med det lavere laget. For eksempel vil de høyere lagene gjenkjenne en formen på gjenstanden og neste lag vil gjenkjenne at det er et ansikt.

Ekspertsystemer har i motsetning til maskinlæring en oppførsel som er definert på forhånd. Dette systemet er nyttig dersom man har klare retningslinjer man skal følge, men slik er det ikke alltid og dermed er det vanskelig siden ikke alt er like forutsigbart og strukturert. Dette ble brukt mye i 1980 innen helse, finans og rutineplanlegging.

https://www.kainos.com/an-insight-into-the-ai-practice

Hvordan kan AI komme til endre måten vi handler på i fremtiden?

I følge Deloitte vil betydningen av kunstig intelligens for næringslivet vokst gjennom årene og årsakene til dette er fordi virksomheter vil fortsette på forskning og utviklingen av dette for å forbedre deres tjenester eller produksjon.

Som nevnt tidligere er kunstig intelligens allerede en del av vårt samfunn og du har sikkert hver borti dette systemet mer enn det du tror. Har du noen gang tatt kontakt med kundeservice på nett? Er det stor sjanse for at du snakker med en algoritme i form av Chatboter. Streaming sider som Netflix og Spotify bruker kunstig intelligens til å skreddersy musikk- og filmanbefalinger til sine kunde. Disse kommer av stremerens tidligere vaner. Dette gjelder også nettshopping. Med tanke på at hver bedrifts sitt hovedfokus burde være kundetilfredshet vil det være enda viktigere for bedriften å ta i bruk kunstig intelligens til å tilfredstille kundenes behov. For eksempel ved å skreddersy varer og tjenester som er med på å hjelpe kundene.

IKEA har nå lansert appen IKEA Place som gjør at kundene kan «teste» ut varene ved hjelp av sin mobiltelefon, før de faktisk kjøper produktet. Dette sparer kundene tid og ressurser noe som folk, spessielt i Norge er opptatt av ettersom at det er en tidskrevende prosess å kjøpe møbler.

https://www.architectmagazine.com/technology/ikea-launches-augmented-reality-application_o

Personlig tror jeg flere bedriften kommer til å ta del i denne AR trenden og ikke nok med det men ta mer utnytte av kunstig intelligens ettersom at det vil være med på å tilfredstille kundene som igjen vil øke lønnsomhet. Jeg har en teori om at klesbransjen kommer til å ta i bruk dette systemet, men her vil det også være konsekvenser som for eksempel vil klesbutikkene miste fysiske kunder. Dette ser vi allerede nå ettersom at folk handler mer på nett.

Hvordan tror du kunstig intelligens vil endre måten vi handler på i fremtiden?

Kilder

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

https://blogg.noroff.no/aktuelt/data-tech/5-eksempler-pa-kunstig-intelligens-du-moter-i-hverdagen/

https://ordliste.markedspartner.no/hva-er/hva-er-kunstig-intelligens/

https://www.ikea.com/au/en/apps/IKEAPlace.html