izialine January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Semesterets første forelesninger i digital markedsføring har startet, og vi har blitt kjent med vår foreleser Arne Krokan som har ansvar for ett av fire fordypningsemner vi skal lære om. Digital økonomi og forretningsmodeller, E-varehandel, sosial kommunikasjon og digital markedsføring er temaene vi skal innom i løpet av de neste 6 månedene, og etter første forelesning fikk vi innblikk i kunstig intelligens og dens påvirkning på samfunnet. Dette var et tema jeg synes var interessant, spesielt når Arne forklarte de juridiske dilemmaene som følger av en økende bruk av kunstig intelligens skepsisen rundt kunstig intelligens.

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens, også kalt artificial intelligence (AI), handler om datasystemer som kan oppfatte og tilpasse seg de som bruker systemene, der det pleier å være det motsatte. Dette har tatt større plass på markedet de siste årene, men med dette har det også kommet en økende skepsis rundt robotiseringen av samfunnet med bekymringer rundt kvaliteten på arbeidet som utføres, tap av arbeidsplasser og tillit til robotene generelt. For arbeidsgivere som ønsker å utnytte AI til sitt fulle potensiale er det problematisk at de ansatte tar avstand til denne nye teknologien. I følge en artikkel skrevet av McKinsey Global Institute om AI, forklares det at en oppgave på markedet er å prøve å minske gapet mellom mennesker og AI. Dette vil skape en trygghet og forståelse, i tillegg til større aksept for det ukjente.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS GETTING READY FOR BUSINESS, BUT
ARE BUSINESSES READY FOR AI?

McKinsey Global Institute

Etiske problemer

Ettersom dette er et område for mange som fortsatt er ukjent, er det stor skepsis rundt implementeringen av AI. Dette spesielt i tilfeller der sikkerhet står på spill, som for eksempel selvkjørende biler. Her er det også diskusjoner rundt hvem som er ansvarlig dersom en slik bil er med i en ulykke som skader ett menneske. Er det bilprodusentene eller sjåføren som sitter på i bilen (dersom det er tilfellet)? Har det skjedd en feil i produksjonen som har skapt en slik ulykke, eller var det en uungåelig ulykke?

Et annet etisk dilemma er hvorvidt de selvkjørende lastebilene tar fra mange sjåfører sine yrker, samtidig som at det loves færre ulykker på veiene. Skal vi satse på færre dødsfall, eller større arbeidsledighet? Kan vi stole 100% på uttalelsene om en reduksjon i dødsfall? Det er slike dilemmaer vi står ovenfor, og som kan skape diskusjoner og uenigheter rundt bruken av AI.

Kan vi stole på kunstig intelligens?

Som mennesker, vil kunstig intelligens gjøre feil. Samtidig er terskelen for at mennesker gjør feil mye lavere enn dersom teknologien gjør det. Ved menneskelige feil vil vi kunne si at «vi er bare mennesker, alle gjør feil», og livet går videre. På en annen side blir det ikke tatt like lett dersom kunstig intelligens gjør feil, og negative konklusjoner om kunstig intelligens som helhet kan bli trukket.

Skepsisen rundt kunstig intelligens er stor, der det ofte kobles opp mot filmer der roboter tar over verden med onde intensjoner. Men kunstig intelligens kommer mest sannsynligvis ikke til å kunne utvikle kognitive og moralske tanker, og dette vil da ikke være en særlig trussel for menneskeheten. Det er også mange som er spesielt redd for å miste jobbene sine til en robot, og å bli arbeidsløse uten sjans for å få en jobb som krever menneskelige evner. Samtidig er det verdt å tenke på at dette er en del av samfunnets evolusjon, og at manuelt arbeid vil bli erstattet før eller siden.

Jeg tenker det er viktig med en åpenhet fra utviklerene av ulike AI-produkter som ikke fremmedgjør kunstig intelligens, men heller skaper åpne diskusjoner og muligheter til å lære mer om dette området. Hvis arbeidsgivere og utviklere skaper en større forståelse ovenfor de positive aspektene ved kunstig intelligens, vil det være enklere for skeptikere å akseptere denne nye teknologien. Det ukjente er ofte skummelt helt til vi ufarliggjør det.


Kilder

World Economic Forum: «9 ethical issues in artificial intelligence»
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/

Electronic design: «Can we trust AI?»
https://www.electronicdesign.com/industrial-automation/article/21806196/can-we-trust-ai