Mia Andersen januar 15, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kunstig intelligens er en fascinerende teknologi som blir en større del av hverdagen vår for hver dag som går. Jeg tenker og undrer mye over hvordan denne teknologien vil utvikle seg i fremtiden og hva dette vil si for oss. Vil det bli såpass vanlig med roboter at vi vil tenke på de som likestilte individer? Kommer jeg til å få venner som er roboter? Vil vi tilslutt ikke trenge mennesker?

Rethink_Robotics_Baxter_Sawyer_2_article.jpg

Det at roboter selv idag er et kontroversielt og svært splittende tema når det gjelder teknologibransjen har nok spesielt TV-programmer og filmer sørget for. Dette har skapt to motsetninger: Enten er robotene her for å redde verden, eller så kommer de til å ødelegge den. For noen uker siden så jeg selv en film hvor robotene prøvde å ta over styringen. I filmen «I, Robot» er skuespiller Will Smith en teknologiskeptisk politimann som må stoppe robotene fra å ta over Chicago. Er det virkelig sånn vi tror fremtiden med roboter vil se ut?

Roboter brukes allerede til mer enn mange kanskje vet. Noe jeg synes er spennende er hvordan de er blitt tatt i bruk i operasjoner. Dette har skapt mer presise, raskere og mer smertefrie teknikker. Roboter trenger ikke pauser, er alltid opplagte og har ingen dårlige dager som kan innvirke på resultatet av operasjonen. På bildet under ser vi hvordan kirurgene styrer robotene gjennom en maskin hvor de får god oversikt gjennom flere kameraer. Arne Krokan sa i årets første forelesning at en kirurg i Kina med denne teknologien kan operere en mann i Nederland uten at vi vet det, dette er revolusjonerende innenfor medisin. Robotene skaper nye muligheter som bare for noen år siden hadde vært umulig.

4157819904.jpg

Det kanskje flest er urolig for med denne raskt økende teknologien er om de vil kunne fortsette å jobbe med det de gjør idag om 20 eller 30 år. Ufaglærte jobber vil være det første som forsvinner. Vi ser allerede at i dagligvarebutikker blir det flere selvbetjente kasser, det kommer førerløse busser, det vil bli større grad av automatisering av lastebiler og mye mer. Det er få jobber som ikke vil påvirkes av digitalisering og automatisering. Det roboter kanskje er dårligst på idag i motsetning til mennesker er at de ikke kan gi empati eller være medmenneske. De dekker ikke våre grunnleggende sosiale behov, noe som vi mennesker har mye av.

Men når opptil halvpartene av dagens arbeidsplasser vil forsvinne, hva skal vi jobbe med i stedet?

Det vil forsvinne mange jobber, men samtidig vil dette skape nye og spennende jobber som før ikke har eksistert. Vi må kanskje heller se på denne endringen som en mulighet for nytenkning. Sjåfører kan man for eksempel se for seg at kan bli flåteoperatører som er ansvarlig for overvåkningen av flere lastebiler. Da vil problemer som lastebilen møter på kunne løses ved hjelp av fjernstyring.

Tesla-gründeren mener at økt automatiserng og digitalisering vil kunne vise seg å være et gode for samfunnet. Han trekker spesielt frem at folk da vil ha tid til å gjøre andre ting og få mer fritid. Jobb er en stor del av vår kultur, men kanskje denne kulturen bør endres? Kanskje vi burde utnytte muligheten til å endre arbeidsvanene, vi må tenke muligheter isteden for trusler.

Jeg tror roboter vil ta over mange av jobbene vi har idag, men selv om de tar over disse jobbene vil nye muligheter finne sted. Vi må også huske på oppi dette at under halvparten av dagens jobber forsvinner, det betyr at det fortsatt er utrolig mange igjen. Verden vil fortsatt trenge mennesker i fremtiden uansett hvordan teknologien utvikler seg, de vil bare trenges på nye arenaer enn før.

 

Kilder:

https://www.nettavisen.no/na24/elon-musk-spar-fremtiden-roboter-vil-ta-jobbene-vare-vi-ender-opp-med-global-borgerlnn/3423280216.html

http://www.side3.no/teknologi/nar-halvparten-av-dagens-jobber-forsvinner—hva-skal-vi-jobbe-med-i-stedet/3423269040.html

http://elektronikknett.no/Artikkelarkiv/2015/August/Robotene-kommer.-Fem-spaadommer-for-fremtiden-innen-robotteknikk

https://www.tu.no/artikler/musk-om-robotsamfunnet-stor-sjanse-for-at-vi-ender-opp-med-en-universell-grunnlonn-fra-staten/364083