Felixchr February 6, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg har valgt å skrive om barn og unges brukeratferd på sosiale medier da temaet er et stadig økende samfunnsproblem. Jeg syntes det er trist at unge skal bli karakterisert etter hvor mange følgere de har på ulike plattformer.

«Det er fortsatt viktig, men kanskje mer utfordrende, å kontrollere inntrykkene andre får av oss som person. Gjennom klesstil, gester eller handlinger prøver vi å skape bestemte uttrykk som gir andre i omgivelsene bestemte inntrykk av hvem vi er”(Forskning.no).

Foto: Telio.no

Det kan tenkes at dette er en av farene for barn og unge som benytter seg av sosiale medier, fordi det skaper økt press. På sosiale medier blir ungdom eksponert for ulike kulturer, stiler og mye mer. Det er fortsatt usikkert om bruken av Instagram og Snapchat fører til økt usikkerhet, derimot vet vi at økt bruk av plattformene fører til skiller mellom populær og upopulær.

Stadig flere unge ”kriger” seg til sosial status på sosiale medier. Dette kan karakteriseres ut ifra  hvor mange ”venner” man har. Det kan føre til at personer som ikke er like aktive på plattformen faller utenfor, og dermed kan bli sett på som upopulær. For mange ungdommer er det viktig å bli sett på som sosialt attraktiv, pen, vellykket og interessant. Forskere fant også forskjell på om brukerne benyttet åpen eller lukket profil. På den åpne profilen var det mer fokus på å se pen og attraktiv ut, men på den lukkede profilen lå fokuset mer på det å være seg selv, morsom og kul. Dette tydeliggjør ytterligere hvordan det billedlige uttrykket som konstrueres er gjensidig avhengig av hvilket publikum brukeren vil nå (Forskning.no).

Aktivitetene unge utfører på Instagram og Snapchat utgjør en høyere deltagelse i det sosiale livet. Med denne typen aktiviteter er de i stand til å pleie og samtidig vedlikeholde vennskap. De unge kan også opprette nye vennskap, fordi de blir kjent med nye mennesker via plattformene. På Instagram kan personer like bildene til hverandre uten å følge de, noe som fører til høyere nettverkseffekter.

Brukeratferden blant unge har endret seg i løpet av tiden ved hjelp av digitale plattformer som Instagram, Snapchat og Facebook. Dette fører med seg både negative og positive konsekvenser ved den stadig økende bruken.

Kilde: https://forskning.no/2017/05/nar-bilder-sier-mer-enn-tusen-ord/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-oslo