idagarder February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mitt liv er i stor grad påvirket av digitalisering og sosiale medier. Jeg som de fleste andre unge er flere ganger om dagen innom de sosiale mediene Snapchat, Instagram og Facebook. Sistnevnte brukes for det meste for å holde kontakt med mennesker og for å bruke Facebook messenger. Snapchat brukes til å snakke med venner, men instagram er jeg relativt ofte innom.

Denne bloggen

Et nytt medium som jeg nylig har begynt å ta i bruk er jo denne bloggen. Å blogge var en oppgave gitt i Digital Markedsføring med Arne Krokan. Først virket det ganske skummelt og vanskelig, men med en del arbeid har bloggingen blitt mest morsom og interresant. Jeg hadde selv aldri tenkt meg å starte en blogg på fritiden, men ettersom dette er en oppgave i sammenheng med skolen ble det litt enklere. Å sette opp bloggen var frustrerende i starten, men jeg har blitt flinkere med tiden, selv om jeg enda har mye å lære. Å dele av studiet mitt er interresant og forhåpentligvis har jeg lært en ting eller to jeg kan få nytte av i fremtiden.

Digitalt samarbeid

I alle fagene vi har hatt frem til nå, hvor vi behøver å samskrive, har jeg brukt Google Docs. Å ha et dokument hvor alle parter kan skrive er svært nyttig når det er gruppearbeid, men også bare for å ha et felles notat. Et slikt notat kan være nyttig for å komplementere hverandres informasjon og skape et godt notat fra timer og lignende. For å avtale møter og prate bruker vi vanligvis Facebook messenger, ettersom det er dette som virker enklest for alle.

Finne informasjon

Nå for tiden er det ekstremt enkelt å finne nye og interresant informasjon på nettet. Det jeg gjør er som oftest et enkelt Google søk og deretter jobber jeg meg gjennom tekster som virker relevante. Jeg bruker mye avisartikler eller artikler som er skrevet av fagpersoner for å passe på at informasjonen er korrekt.

Hvordan ser jeg ut fra utsiden?

Vi vet alle at det er viktig for mange arbeidsgivere hvordan man er som person, og at å finne ut det bruker arbeidsgivere sosiale medier. Jeg er en relativt nøytral person på sosiale medier og tror at en eventuell arbeidsgiver ikke vil finne noen problemer med min sosiale profil. Arbeidsgivere vil nok ikke bli imponert over mitt engasjement ettersom jeg ikke skriver noe om temaer jeg ønsker å jobbe med (utenom denne bloggen) på Linkedin, Facebook eller twitter, men jeg tror heller ikke de vil finne noe som sier i mot at jeg skal få en eventuell jobb.