MuratMehaj april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tirsdag 21.04.2020 startet vi opp med den tredje modulen av Digital Markedsføring, emnet i  modulen er E-Varehandel. Foreleseren som skal ta oss gjennom denne kunnskapsrike reisen er Karl Philip Lund. Vi fikk en introduksjon om hvordan vi skal bevege oss gjennom læringspunktene i kurset, og i tillegg så ble vi introdusert med Basecamp som en kommunikasjonskanal …