mariannewangbrustad april 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Modul tre er i gang i valgemnet Digital Markedsføring, og i denne delen er det Karl Philip som skal ta oss igjennom E-varehandel. 

Første forelesning foregikk over nett og vi gikk raskt igjennom modulen (hva vi skal lære) og OKR, i tillegg til at tidligere studenter fortalte om deres tidligere erfaringer og lærdommer fra faget. Hovedoppgaven i tredje modul er å opprette en selvlaget nettbutikk og inspirasjon fra tidligere kull kommer godt med. 

Julie Melbye Foss som var en del av fjor årets kull i digital markedsføring presenterte LinkedIn for oss. Først og fremst har hun klart å skaffe seg relevant jobb før endt studie, hvor hun jobber som Operativ markedsassistent. Ettersom Julie gikk dette kurset i fjor, har hun naturligvis også laget en nettbutikk. 

Hvordan kampre drømmejobben ved hjelp av LinkedIn

Steg 1 – Optimaliser profil

Førsteinntrykk

LinkedIn er din digitale CV og førsteinntrykket er ekstremt viktig, da dette gir et bilde av hvordan man er som person. Dette kan være svært avgjørende dersom en potensiell arbeidsgiver finner deg relevant eller ikke. Det er viktig å få frem hvem man er, hva man kan tilby og hva slags erfaring man har. 

Profilbilde

For å fremstå profesjonell er det relevant å ha et oppdatert og tydelig bilde. Det er viktig at personer man ikke kjenner, får et godt førsteinntrykk for å se deg relevant. 

Kontaktinformasjon

Oppdatering av kontaktinformasjon er viktig. Man vil helst unngå at potensielle arbeidsgivere kontakter deg, på en gammel bruker. Dersom man oppdaterer jevnlig, vil man ikke gå glipp av en mulig jobb.

Sammendrag

Her har man muligheten til å få frem sin kompetanse og kunnskap. Skryt av dine sterke sider!

Arbeidserfaring og utdanning

Legg ved all mulig erfaring slik at potensielle arbeidsgivere ser tidligere erfaringer og kompetanse. Det er en fordel å oppdatere hvor langt man er kommet i utdanningen. Da arbeidsgivere kan se, hva en kan forvente av deg ved ansettelse. 

Ferdigheter

Legg ved sertifiseringer og lisensene en har tatt. Nøkkelegenskaper er også nyttig å legge ved. 

Anbefalinger

Anbefaling fra tidligere arbeidsgivere, kollegaer eller studenter er verdifullt. Anbefalingene fungerer som en slags referanse for fremtidige arbeidsgivere og gir et inntrykk av hvordan man er som person.  

Interesser og aktivitet

Vis hva du interesserer deg for, da dette kan føre til at man kommer i kontakt med andre som har tilsvarende interesser. Relevante grupper som holder deg faglig oppdatert. 

Steg 2 – Bygge nettverk

Hvem ønsker du å ha i nettverket ditt og hvem er målgruppen? Julie presenterer en «Targeting prosess»

-Hvem er de?

-Hvordan ser de ut?

-Hva interesserer de seg for?

-Finn felles interesser, slik at de syntes du er interessant

-Hva jobber de med?

-Hovedarbeid innad bedriften?

-Hvor befinner jobben seg?

-Hva jobber de mest med?

-Hvordan kan man hjelpe denne personen, på best mulig måte?

-Hva kan man tilby som er unikt og som går i en positiv retning?

Steg 3 – Produser og pubiser

Hvordan skal man fange interessen til potensielle arbeidsgivere? 

Det er viktig å være aktiv og ha en god profil, slik at man legger merke til brukeren. Man må jevnlig publisere innhold og vise interesse ved å dele/like ting som man selv syntes er interessant. Det er viktig å vise seg frem og ikke skjule seg. Derfor er det viktig å ta initiativ og være aktiv der man kan bli sett. 

Steg 4 – Direkte kontakt

I dette steget skal man starte kontakten med de man ønsker å komme på talefot med. Ved å ta initiativ, viser man samtidig at man er interessert for det man ønsker å oppnå. Som kun viser en positiv retning. Først lag en liste med interessante personer, man ønsker å komme i kontakt med. Deretter sender man en forespørsel om å kontakte, ved at man forteller hvorfor man ønsker å knytte kontakt. Til slutt presenterer man seg selv, og viser hva man kan tilby og hva man er villig til å gjøre. Still spørsmål og vis interesse. Presentasjon av tidligere prosjekter gir også et positivt utslag. 

Hvordan blir man en god LinkedIn?

Julie Melbye presenterer en firestegs- prosess til hvordan man blir mer attraktiv. 

Optimalisering av profilen

Oppretthold en god standard på profilen sin

Bygg nettverk

Skaper et nettverk med tidligere kollegaer eller potensielle arbeidsgivere

Produser og publiser

Produserer relevant innhold, for å synliggjøre seg selv. Fremhever interesseområder eller erfaringer en arbeidsgiver mulig har bruk for

Direkte kontakt

Initiativet til å knytte kontakt med ukjente potensielle arbeidsgivere og vise interesse 

MarianneBrustad