emilietorset January 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Etter
en innholdsrik studietur til Dublin sitter jeg igjen med et rikt innsyn i både
Facebook og Googles arbeidsmåte og organisasjonskultur innenfor vårt fagfelt.
Av de to besøkende var det kanskje etter Facebooks besøk jeg satt igjen med
flest inntrykk jeg vil ta med meg videre. I forhold til dette har jeg valgt å
presentere mest av deres besøk, samtidig som jeg vinkler det opp mot Google.

Så,
hvor skal man egentlig starte? For meg er det utrolig fascinerende at jeg
faktisk har fått muligheten til å bli med inn i deres hovedkvarter i Dublin, og
få møtt ansatte som en dag satt i samme båt som meg. For en av de tingene som
jeg husker aller best fra turen er nok at ingenting er umulig, det er faktisk
mulig at om noen år er det jeg som sitter å jobber i en av disse kontorene.
Dette er en inspirasjon og motivasjon jeg vil ta med meg videre og spre til
dere lesere.

Både
Facebook og Google bruker enorme ressurser på kulturdannelse og trivsel blant
de ansatte i sine kontorer. Gjennom de enorme bygningene var det fargerike
vegger og tavler der man kunne utrykke hvordan dagsformen var og komme med
ideer til kreativ tankegang. En slik organisasjonskultur er dermed med på å
inspirere de ansatte til idemylding, samtidig som man skal tørre å utfordre seg
selv og tåle å gjøre feil. Kanskje dette er noe norske bedrifter også bør bli
flinkere til?

Hos Facebook ble vi tatt i mot av svenske Axel Strelow. Han var tidligere student i internasjonale relasjoner og markedsføring ved University of Aberdeen og startet rett i jobb hos Facebook som Partner Manager. Han mente at noen av grunnene til at han fikk jobb der var at han var flerspråklig, da det kan gi positive effekter på relasjonene mellom Facebook og deres kunder. Samtidig ga han inntrykk av at utenlandserfaring kan spille godt med, og selvfølgelig en relevant utdanning. Dette vil si at man, om man jobber og forbereder seg hardt, ikke trenger en Harvard-utdannelse for å bli ansatt hos en av disse anerkjente organisasjonene. Så ved neste jobbintervju kan det dermed være lurt å ha tankegangen om at dette skal gå, enn å gi et halvhjerta forsøk ved å ha mista troa allerede før man går inn i bygget.

Bildet kan inneholde: 15 personer, personer smiler, folk som står og innendørs
Her er et bilde av oss som besøkte Facebook

Ifølge Axel vil Facebook fokusere mer på kunstig intelligens i fremtiden, gjerne gjennom satellitter, AR/VR og lasere. Da jeg har skrevet et innlegg om nettopp dette tidligere, kan den leses mer om teamet her. I tillegg kommer mobilen til å bli fokusområdet for plattformen, da den har erstattet mye av PC-bruken gjennom de siste årene. Facebook estimerer også at hele 78% av mobile data vil være videoer innen 2021. Med tanke på denne endringen fokuserer også plattformen på at det skal være en sammenheng mellom Facebook og ads´ene som publiseres der.

Tanken bak dette er at Facebook ønsker å operere mer som et økosystem enn en selvstendig plattform. I forhold til dette vil de lansere flere tjenester det kommende året, blant annet Facebook-pay, som enklere gjør at man kan kjøpe varer som det reklameres for på plattformen. Økonsystemet vil dermed bidra til en enklere kjøpsopplevelse for kundene, samtidig som de gjør salgene mer tilgjengelig for bedriftskundene på både Facebook og Instagram. Totalt sett vil dette føre til at tilretteleggingen av at behovene optimaliseres mot kunden og at kundereisen blir fulgt ytterligere.

Etter
studieturen sitter jeg dermed igjen med mer praktisk og arbeidsnært syn på
arbeidsmarkedet jeg snart skal ta del i. I tillegg var det både motiverende og
fascinerende å få innsyn i Facebook og Googles rutiner, kultur og
arbeidsstruktur, da dette er kunnskap det er nyttig å ta med seg videre ut i
arbeidslivet. Denne erfaringen er trolig noe jeg også kan bruke gjennom dette
halvåret med digital markedsføring, da flere av aspektene plattformene ga oss
er noe vi kommer til å se igjen i klasserommet.

/
Emilie Torset