Fredrik Fjellhaugen april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget marker slutten på et bloggprosjekt som skulle inneholde 7 forskjellige temaer innenfor bærekraft. Dette var en del av undervisningsplanen i valgfaget Varehandel: bærekraftig og digital. Grunnen til at jeg valgte nettopp dette valgfaget er at jeg føler det kommer godt med i veien jeg forhåpentligvis kunne skapt innenfor markedsføring. Jeg har deriblant jobbet i en årrekke i kiwi som også var en åpenbar faktor til at jeg valgte varehandel som mitt valgemne.

https://studievalg.no/skoler/hogskole/oslo/oslo/hoyskolen-kristiania-oslo

Semesteret startet veldig bra med interessante og morsomme forelesninger
hvor jeg følte at læringsutbyttet var stort, mye grunnet kompetansen og
formidlingsevnen til foreleserne. Det som gjorde det hele enda bedre var at det
stadig ruslet inn gjesteforelesere som hadde mange år bak seg i bransjen samtidig
som de jobbet i interessante bedrifter som konkurrerte i markeder som ofte er
basert på tradisjonelle løsninger.

Så kom Covid-19 og skapte stor usikkerhet blant både meg
selv og de aller fleste av mine medstudenter. Undervisninger ble avlyst og
hovedkvarteret for oss studenter, biblioteket, ble stengt. Mens vi satt i denne
tøffe situasjonen var det vanskelig å se hvordan de resterende undervisningene
skulle være, men jeg kan ikke gi nok kreditt til hvordan foreleserne har håndtert
situasjonen og fortsatt klart å formidle kunnskap gjennom en pc-skjerm.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

Det jeg syns har vært mest spennende med denne delen av faget
er det generelle innenfor bærekraft. Dette grunnet at det kommer til å være en
stor del av det framtidige markedet. Disruptive endringer og grønne versjoner
av eksisterende markedsføringsmodeller er det som fanget min oppmerksomhet mest
mye fordi det er så viktig og forståelsen av det kan være verdifullt i
arbeidslivet.

Neste del av faget. Jeg har nå startet opp med kurs i Google Analytics, Google Ads og Facebook Blueprints som vi skal bruke i e-handel og for å analysere blogg og nettbutikk senere i kurset. E-handel er dermed det neste vi starter opp med etter påskeferien og er noe jeg ser veldig frem til og håper Høyskolen Kristiania fortsetter å levere på tross av covid-19.

https://usus.no/ressurs/hvordan-lage-en-malingsplan-for-google-analytics/