karolinegjerdingen January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er filterbobler?

Filterboble «er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper.» Dette oppstår når en algoritme sorterer informasjonen du søker etter, basert på den informasjonen den har om brukeren fra før.
Informasjonen vi mottar i dag, skjer oftest gjennom digitale plattformer, og på denne måten har det åpnet seg et nytt marked for nettbedrifter. Det som skjer når du søker på nettet, er at det blir samlet informasjon om deg som blir brukt til å tilpasse dine neste søk. De skreddersyr nyheter og søkeresultater for enkeltbrukeren, basert på deres kunnskap om deres tidligere søk. «Internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se.» De blir ofte sagt at mange lever i et begrenset infbrmasjonsunivers, en filterboble.

Hva er ekkokammer?

Ekkokammer blir brukt for å beskrive en situasjon der informasjon, ideer eller oppfatninger om ting som blir forsterket gjennom repetert informasjon innad en avgrenset gruppe. Det er en metaforisk beskrivelse, hvor man ser bort fra meninger og fakta, og lite motstridende synspunkter. Det er en slags metafor for å bli fanget i en filterboble. Det du søker opp, er det som vil poppe opp på neste søk, eller i eksempelvis annonser.

Dette er de kildene jeg har tatt i bruk:

https://snl.no/filterboble
https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573
https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html