idagarder January 22, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hver dag blir vi utsatt for massevis av informasjon. Men blir alle utsatt for den samme informasjonen? svaret er nei, og dette skyldes det som heter filterboblen og ekkokammer. Filterboblen er personlig og alle boblene er ulike. Det handler om at på nett så filtreres informasjonen som kommer gjennom til oss. Den avgrenser informasjonen fra nettet. Det vil si at noe informasjon kommer gjennom og blir vist for deg, men ikke alt. Vi kan illustrere det slik:

Sirklene rundt illustrerer all informasjonen som finnes ute på nett. De forskjellige fargene viser til at det finnes mange forskjellige typer informasjon. Inn i min røde boble, vil bare de røde sirklene komme gjennom filteret og vises i min feed. Dette vil si at alt annet ikke vil trenge gjennom. Dette gjør at vi sannsynligvis er tilfreds med vår feed. For eksempel vil en som har vist politisk interesse for arbeiderpartiet på nett, kanskje bare gått inn på deres side, vil feeden tilpasse seg da. Da vil man sannsynligvis bare få opp positive saker om arbeiderpartiet, og minimal med informasjon om helt motstridende partier. Eller om man pleier å se på videoer om sminke, kommer det flere videoer om sminke i feeden. Noen ting som blir filtrert vekk er såklart viktigere enn andre, hva kan dette føre til i praksis?

Hvordan oppstår filterbobler og ekkokammere?

Ekkokammere er en slags inndeling av menneskene med samme typer filterbobler. Altså en gruppering av menneskene med samme verdier, som får den samme typen informasjonen. Når man er i et ekkokammer vil den samme informasjonen og de samme synspunktene bli gjenntatt veldig mye og til slutt vil de fleste se på det ekkokammeret “mener” som det eneste rette.

Filterboblen og ekkokammere registreres og lages jo mere spor vi legger fra oss. Alt vi gjør online registreres på en eller annen måte og vil deretter bli brukt for å skape filtrene som blir mer og mer tilpasset oss jo mere spor vi setter. Ved disse filtrene blir også ekkokamrene opprettet. Enkelt forklart blir altså filterboblen og ekkokammerene opprettet fordi vi gjør ting online.

Alt som filtreres vekk fra oss

Når det er snakk om politikk kan det være et stort problem at vi har et slikt filter. Som sagt vil det si at om man viser positivitet for et politisk syn vil andre politiske syn ikke vises for deg. Men det er også slik at om du viser interesse i et parti, vil filteret skjerme deg fra negativ informasjon om dette partiet. Dette tror man at har hatt stor påvirkning på valget i USA og hvordan de som er tilhengere av Trump ofte vises å benekte all den negative informasjonen andre har om Trump. Kanskje fordi de kun har blitt utsatt for Trump propaganda og ikke sett det kritiske som blir skrevet om han?

Aftenposten skriver både her og her om ekkokammere som påvirker demokratiet vårt. De mener at begrepet bør skrotes og at kreftene som fungerer i et ekkokammer er alt for sterke. De viser også til en artikkel skrevet om at vi i stor grad eksponeres for politiske ytringer vi er enige i. Det er dette som fort kan bli et problem da vi ikke vil få innsyn fra flere sider. Dette kan gjøre at politikken blir forskrudd slik at vi ikke benytter oss av den beste politikken for oss. For eksempel i USA vil det være vanskelig for en som tidligere har vært tillhenger av Trump å få nok innsyn i den andre siden av saken til at de skal endre politisk syn. For som sagt så vil en som har vist positivisme mot Trump sannsynligvis da bare få forsterket de positive aspektene med politikken hans, ikke de negative. Dette er det farlige med ekkokammere. Selv om for eksempel Trump skulle ønske å gå ut i krig mot Irak vil kanskje ikke en som er i et positivistisk Trump ekkokammer få informasjon som tilsier at dette er negativt, denne personen vil da se på dette som en positiv ting ettersom ekkokammeret forsterker de positive sidene, og forteller bare om de.

Mye av det samme gjelder filterboblen. Vi får ikke informasjon nok til å ta en objektiv avgjørelse. Vi blir påvirket, på sett og vis av oss selv. Vi får kun den informasjonen som filterboblen mener passer oss.

Kan ekkokammere og filterboblen ha noe med IS krigere å gjøre?

Med det jeg har forklart om ekkokammere og filterboblen til nå kan man tenke seg at dette er en av grunnene til at noen blir IS krigere. For oss utenforstående er jo det å tilknytte seg IS uforståelig, men med filterboblen og ekkokammere blir man kun foret med informasjon om at det er det rette valget og kun får positiv informasjon om IS, kan det påvirke noen til å bli IS krigere. Dette er et massivt problem med filterboblen og ekkokammere, og noe av det som har de mest alvorlige konsekvensene.

Kilder

https://snl.no/filterboble

https://www.naob.no/ordbok/ekkokammer

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vQr8Pw/digitale-meningsbobler-er-skadelige-for-demokratiet-camilla-ac-tepfers-og-haakon-haugli

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/XwerL7/begrepet-ekkokammer-boer-skrotes-det-er-sterke-krefter-der-ute-som-vil-demokratiene-vondt-jan-ketil-arnulf

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/XwerL7/begrepet-ekkokammer-boer-skrotes-det-er-sterke-krefter-der-ute-som-vil-demokratiene-vondt-jan-ketil-arnulf