gmaylinn januar 26, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

“A squirrel dying in front of your house may be more relevant to your interest right now then people dying in Africa” – Mark Zuckerberg…

…Siterte Eli Pariser  i sin TED-talk (se hele TED-talken i slutten av innlegget). Videre utover i presentasjonen forteller han at vi beveger oss mot en verden der internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se. Han mener at ved kombinere alle disse filtrene og algoritmene til Google, Facebook, Netflix, Amazon osv,  får vi det han kaller en filterboble- vårt eget begrensede informasjonsunivers.

Av menneskelig natur er vi ikke istand til å ta imot alle impulsene vi blir utsatt for hver dag. Vi siler derfor ut ved å velge, organisere og tolke stimuli til et meningsfylt og sammenhengende bilde av verden. Dette er en ytterst individuell sak, og det er ingen som oppfatter verden helt lik- sånn er det bare. Men når vi ikke engang selv får velge hvordan vi vil oppfatte verden, fordi algoritmer allerede har silt ut hva de mener er riktig innhold for oss, da begynner jeg å stille spørsmål.

Hva er egentlig algoritmer?
Helt kort og enkelt er en algoritme en oppskrift for hvordan datamaskinen skal løse en oppgave. Den forteller maskinen hvilke steg den skal ta mot løsningen, og i hvilken rekkefølge det skal gjøres. Algoritmene skal gjøre det enklere å sortere og finne informasjon som er relevant – den hjelper oss rett og slett å velge.

For eksempel når du søker på google, har de flere milliarder lenker å velge mellom. Hvilke sider Googles algoritmer bestemmer seg for å vise deg, og i hvilken rekkefølge, kan være avgjørende for hva slags informasjon du leser, skriver Yngvild Neset til IT-praten. Dette kan for all del være til stor hjelp for oss i mesteparten av tilfellene, men det er også ulemper med det. Da algoritmene velger bort hva vi skal se først på Google, hva som kommer i nyhetsstrømmen på Facebook, eller hvilke produkter vi mest sannsynlig vil ha interesse an på Amazon, får vi ikke selv vite hva som blir valgt bort.

Bilde hentet fra TED-talk video. @Elipariser

Manipulerer oss selv
Om du og jeg hadde søkt på samme tingen på Google, er sannsynligheten for at vi hadde fått de samme lenkene i samme rekkefølge, svært liten. Jo mer forskjellig vi er fra hverandre, desto mer ville disse lenkene ha skilt seg ut også. Ta for eksempel Donald Trump. Hadde en av oss hatt sterke meninger mot Trump, og den andre for, ville mest sannsynlig innholdet som dukket opp underbygget vårt synspunkt. Ved at vi hele tiden blir utsatt for denne bekreftelsen av likesinnede, kan vi manipulere oss selv til å tenke at det vi mener alltid er rett. Vi blir ikke utsatt for nok variasjon i nyhetsbildene til å lage et mer nøytralt og helhetlig bilde.

En artikkel på link.no skriver blant annet at på bakgrunn av dette mener noen nå at algoritmene også bidrar til en mer splittet verden, når publikum får se ting som underbygger deres eget syn. Selv om vi beveger oss mot en mer åpen, informert og aksepterende verden har mange fortsatt utfordringer med å se allsidighet. Ved ytterpunktene kan slike koblinger bringe frem og opprettholde hatefulle meninger om homofili og religion, eller det kan føre sammen terror-organisasjoner. Det er kanskje veldig tydelig at slike samenkoblinger kan være manipulerende- men hvordan vet vi at vi ikke blir utsatt for akkurat det samme?

Kildekritikk
Jeg tror at algoritmer i de fleste tilfeller er til fordel for oss. Når det er sagt, er det en realitet at vi ikke får se hele sannheten. Det en tankevekker at det er algoritmene og ikke vi selv, som siler ut mye informasjon. Det er derfor svært viktig å være kildekritisk og stiller spørsmål til innhold og synsvinkler- kanskje er det andre perspektiver der ute, som er vel så viktig og riktig som den algoritmene valgte ut for deg.

 

Hvordan mener du vi bør håndtere algoritmene? Legg gjerne igjen en kommentar.

Eli Pariser om filterbobler:

 

Ressurser:

-https://agendamagasin.no/kommentarer/algoritmer/
-https://link.no/ekkokammer/
-https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s
-http://itpraten.no/teknologi/slik-pavirker-algoritmer-hverdagen-din/