linnti January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

«Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper«


Bilder hentet her

Har du noen gang lurt på hvorfor du får opp flere lenker av en viss type nyhet på dine sosiale medier, og hvorfor du kanskje får opp helt andre lenker enn dine venner? Dette kalles for filterbobler, og funksjonen er at den filtrerer ut det du virker interessert i basert på det du trykker deg inn på og søker opp. Aktivisten Eli Pariser forklarer at dersom du og en venn av deg googler det samme, til og med på samme tidspunkt, er sjansen stor for at dere får ulike resultater, da filterboblene sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren.

Konsekvensene av at man får
opp informasjon basert på søk, kan være både positive og negative. Positivt er
det fordi man slipper å få opp informasjon om alt man ikke interesserer seg
for, med andre ord så gjør filterboblene en enkel jobb for deg, da du opp alt det
du ønsker å se uten at du har trengt å legge inn en innsats for det selv. Dette
kan være et stort pluss for mange da det kan være slitsomt å måtte lese gjennom
så mye informasjon en ikke bryr seg om, før man eventuelt kommer forbi noe av
egen interesse.

Men, det kan også være negativt fordi vi kun får et synspunkt på saken, noe som kan føre til et splittet samfunn – dette kalles for ekkokammer-effekten. Eli Pariser mener vi er fanget i en filterboble, og ikke blir eksponert for informasjon som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden. I 2016 var filterboblene svært aktuell i forbindelse med valgkampen i USA, da ekkokammer-effekten skapte stor diskusjon etter Donald Trump sin seier. Jeg vil tro det er ganske sannsynlig at mange av de som er ute etter å «ta» Trump for sin politiske innsats så og si kun får opp de negative trådene, fordi filterboblene har utelatt den andre siden av saken, mens andre får opp saker som er mer på den positive siden. På en måte kan vi si at vi ikke selv får bestemme våre egne synspunkter, og at vi blir «manipulert» av algoritmene da vi får opp innhold som disse algoritmene tror er relevant for oss, og da kan det være vanskelig å få et «riktig» synspunkt på temaer som politikk, samfunn osv.

Jeg tenker at algoritmene er til fordel når det kommer til filtrering av informasjon, siden det tilpasser seg oss som personer, men det blir selvfølgelig en ulempe når vi ikke får se flere sider av en sak, da filterbobler og ekkokammer-effekten er en stor årsak til splittelse i samfunnet. Vi trenger at internett fører oss sammen, slik at vi kan se nye ideer og andre perspektiver. Som Eli Pariser selv sier – burde vi selv få kontrollen over å bestemme hva vi kan se og hva vi ikke kan se?

– Linn-Therese Skistad