Madelenbodahl January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i en digital mediehverdag hvor vi hele tiden blir bombardert med informasjon og nyheter. Tilgangen til informasjon er enorm, men hvordan har det seg slik at kanskje du får opp en type informasjon, men jeg en helt annen? Det er akkurat dette vi skal se på nå, nemlig filterbobler og ekkokammereffekter.

Hva er en filterboble?

«A filter bubble – a term coined by Internet activist Eli Pariser – is a state of intellectual isolation that allegedly can result from personalized searches when a websitealgorithm selectively guesses what information a user would like to see based on information about the user, such as location, past click-behavior and search history»

Du har kanskje hørt ordet algoritmer? En algoritme er egentlig et sett med operasjoner – hvis de følges, som da gir et bestemt resultat. Det er nemlig disse avanserte algoritmene som nå gjør det mulig å skreddersy informasjonen du bombarderes med, og er med på å tilpasse seg de ulike brukergruppene. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer ut informasjonen en bruker søker etter, basert på informasjonen om brukeren. Internett viser oss dermed det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se.

Begrepet «filterboble»  som skrevet over ble introdusert av Eli Pariser i boken The Filter Bubble i 2011, hevder at konsekvensene av det å bli fanget i en slik filterboble kan være farlig og utilsiktet. Ved å utelukke informasjon vil vi ikke bli eksponert for informasjon som kan være med på å utfordre eller utvide vårt syn, men er heller med på å bekrefte det vi allerede vet. Vi kan rett og slett miste evnen til å utvikle nye innsikt og holdninger.

Det som kan være skummelt er at man aldri vet når man er fanget i en slik filterboble ettersom at den er usynlig. Det er nemlig ikke mulig å bestemme hva som havner i denne filterboblen. Hva som blir redigert bort vil dermed ikke være synlig for deg. Så selvom tilgangen til informasjon er enorm, kan vi allikevel si at vi lever i et begrenset informasjonsunivers.

Relatert bilde
Bilde hentet fra TED-talk video

Hva er et ekkokammer?

«Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe»

I et ekkokammer ser vi gjerne bort i fra andre meninger og annen fakta, så andre motstridende synspunkter vil det være lite plass til. «Problemet» her kan være at den informasjonen du søker opp og da leser, vil være med på å bekrefte og forsterke dine meninger, og hele tiden underbygge deres eget syn.

Vi kan se på et enkelt eksempel
– dersom du er interessert i dyrevelferd, og da trykker «liker» på
artikler som har med dyrevelferden å gjøre, vil dette gjøre at facebookfeeden
din vil bli fylt opp med artikler relatert til akkurat dette. Det er ikke
nødvendigvis noe galt i det, men vi kan også oppleve den samme effekten for
artikler med negativt innhold.

Dersom du er medlem
av grupper/forumer hvor folk deler saker, informasjon og meninger hvor det vil
være et overtall av mennesker med et ensidig synspunkt, vil du hele tiden bli
eksponert for akkurat dette. Algoritmene vil da fylle på med informasjon og opplysninger
de vet du liker, og mindre av det andre. Dette kan være ganske uheldig,
ettersom at du da bare vil se én side av saken. Av og til kan det være
«det andre» du trenger mer av for å oppnå en balanse og et ordentlig
bilde av virkeligheten.

Hvilke konsekvenser kan filterbobler og ekkokamre ha?

Filterbobler og ekkokamre kan som skrevet over være med på å påvirke en del valg vi tar. Politikk er blant annet et perfekt eksempel på akkurat dette. Dersom du følger flere grupper, liker og kommenterer artikler om et bestemt parti, vil facebookfeeden din fylles med informasjon om akkurat dette partiet. Dette gjør at du ikke får mulighet til å se de andre partienes saker og meninger, og heller bli stående fast ved det partiet du åpenbart får mest informasjon om, ettersom at du da hele tiden vil få en bekreftelse på allerede tidligere meninger. Dette kan også som sagt virke andre veien, dersom du for eksempel liker og kommenterer negative saker om et annet parti. Sannsynligheten for at feeden da fylles opp med negativ informasjon, og negative artikler om dette partiet er da stor, og du vil da ikke kunne se hvilke positive saker eller kommentarer som også finnes hos dette partiet.

Kilder:
https://snl.no/filterboble
https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573
https://link.no/ekkokammer/
https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html