mariannewangbrustad January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Filterbobler samler inn relevante ting, tilpasset deg?

En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Flere bedrifter jobber hardt med å skreddersy sine tjenester som er basert på brukerens personlige preferanser. Informasjonen vi får er basert på leverandørens informasjon om vår alder, kjønn, interesser, holdninger og livsstil. Den siler ut informasjon fra tidligere nettsider og man vil få opp stoffet som bekrefter egne holdninger. Dette gjør at informasjon/produkter som er irrelevant blir tatt ut. Begrepet filterboble ble tatt i bruk av Eli pariser som er forfatter og internettaktivist. Han ønsket å få frem at det finnes negative sider ved filter effekten og at man kan gå glipp av informasjon som kan være utfordre eller utvide vårt syn på verden.  

Hva er ekkokammer?

Algoritmer bidrar til en splittet verden og mennesker får kun se ting som underbygger deres eget syn. For av og til kan andres «informasjon» være relevant for å skape et balansert bilde av virkeligheten. «Ekkokammer-effekten» går ut på at bedrifter skreddersyr sine tjenester basert på personlige preferanser. I et ekkokammer sporer internett dine søk, som gjør at du vil få opp den samme informasjonen som tidligere. Det ligger i ordet «ekko». 

Kilder

http://www.krokan.com/arne/

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer