Minityret January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når du søker deg frem til ulike nettsteder med google, vil en
algoritme filtrere informasjonen, slik at denne passer deg bedre. På denne
måten blir vi satt i en boble, som inngår innenfor vår egen kulturelle og
ideologiske syn. Google skreddersyr søketreffene våre, slik at de skal være
tilpasset innenfor den informasjonen google allerede sitter på. Dette hentes ut
ifra tidligere kjøp og søk. Eli Pariser beskriver dette fenomenet ved å skrive
at internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi
trenger å se. Han forklarer videre at dersom vi setter sammen de ulike algoritmene
som bestemmer hvilken informasjon vi blir gitt, så får vi en filterboble. Det
største problemet med dette er at vi ikke vet hva som blir filtrert bort. Den
eneste positive siden ved dette er at du får skreddersydd de tingene du
virkelig vil ha. Det du er interessert i, er det du får flest saker og
informasjon om. Dette er for det første skapt for at hver enkelt person skal få
interessant og relevant informasjon for dem.

Som fotballsupporter er det ofte jeg søker aktivt etter
billetter til kamper, fotballdrakter og lignende. Her får jeg spesielt mye reklame
om akkurat dette, samtidig som at den informasjonen jeg får mest av innenfor
nyheter er blant annet tilknyttet personlig fotballag. Samtidig vil dette endre
seg basert på hva slags interesser du viser frem på ulike sosiale medier. Dette
kan også brukes innenfor politikk. Dersom du eventuelt er veldig interessert i
et politisk parti, kan det hende at den informasjonen du får ved søk, nyheter
og reklame, være veldig preget av det politiske partiet. Dette kan føre til at
du ikke får den informasjonen du kanskje trenger, eller at du ikke får et
veldig kritisk syn på nyheter eller andre ting.

Det at vi kun får en side av en sak, og styrker sammen de
synene vi har fra før, blir beskrevet som et ekkokammer. Du kan se for deg et
forum hvor det er en form for ting som blir diskutert. Her vil da denne algoritmen
filtrere «bort» de som ikke er enig i disse synene, ved at du ikke får dette
opp siden dette er noe du ikke er interessert i. Derfor vil da disse gruppene
kun styrkes ved at alle er enige, og du vil ikke få noen form for kritisksyn, i
og med at det er ingen som påpeker de dårlige sidene eller meningene rundt
informasjonen i forumet. Det blir altså ingen interaksjon med personer med
ulike meninger enn en selv.

Faren blir derfor at vi kun får med oss biter av en sak
eller nyheter. Dette er med på å farge våre valg og synspunkter i samfunnet. Med
bruk av disse algoritmene blir informasjonen vi innhenter begrenset, og vi vil
i enkelte situasjoner ikke få hele bildet, eller hele sannheten av en sak.