andreavanglo januar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er filterbobler?

Ordet kommer fra forfatteren Eli Pariser, som har skrevet boken The Filter Bubble. Begrepet «Filterboble» er en effekt som oppstår på internettet, hvor vi filtrerer og sorterer bort informasjon, da spesifikke nettsider har mulighetene til å tilby oss tilpasset innhold ut i fra våre interesser og preferanser.

Hva er ekkokammer?