oleaaknes February 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når jeg er på utkikk etter informasjon bruker jeg google som min søkeplattform. Her finner jeg informasjonen jeg er på utkikk etter på en lett og oversiktlig måte. Men hvordan vet jeg at informasjonen jeg får er sann og etisk riktig, hvor mye kan vi stole på at det vi leser i et google-søk har all vesentlig informasjon og hvilke nettsider kan vi stole på?

I dagens innlegg skal jeg ta for meg internettets makt og hvordan det danner filterbobler og ekkokammer, og se på hvordan dette påvirker samfunnet, både politisk og hvordan vi oppfatter informasjon.

Når jeg hører filterbobler tenker jeg en slags «pynting» på sannheten, jeg tenker nesten at informasjon blir tilpasset etter hva som er ønskelig for forbrukeren å høre. Ifølge SNL er filterbobler er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet. Videre forklarer de at informasjonen brukerne får kan filtrert mot syn og mening hos enkeltbrukere eller grupper som kan påvirke dem til å ta ulike valg.

Når vi snakker om ekkokammer sies det ofte at det er selve situasjonen brukeren befinner seg i etter å ha havnet i en filterboble. Vi kan tenke oss at et ekkokammer er et slags rom der kun informasjon som er vesentlig for brukeren kommer inn. Her får man ikke se to sider av en sak, kun det som er ditt syn. Dette fenomenet kommer fra algoritmer. Algoritmene finner saker og poster som kun er rettet mot det brukeren ønsker å høre mer om. Kan dette være med på å endre mennesker mening om visse temaer? Svaret der er ja. i stor grad.

Er filterbobler og ekkokammer med på å påvirke dagens samfunn?

Når vi snakker om presidentvalget i USA fra 2016 er det umulig å ikke snakke to ting, markedsføring rettet til fordel for Trump og det faktum at russland prøvde å påvirke valget, noe ekspertene mener de klarte.

Ved å spre propaganda, hakke databaser og lage fake news ble flere millioner amerikanere påvirket ubevist under valget. Russland spilte en stor rolle og planen fra Russland sies å ha blitt styrt fra landets øverste organ, nemlig fra Putin selv. Russland jobbet systematisk og taktisk for å påvirke velgerne til president Trump sin fordel. Men hvordan kunne dette skje?

Ekspertene mener at russland brukte ekkokammer og filterbobler aktivt til sin fordel under valget. Angivelig ble det laget 100 000 vis av fake news og propaganda poster som ble delt av millioner av amerikanere. Russland viste at folk ikke er nok kilde kritiske og hvem som er avsenderen av budskapet. De brukte menneskets naivitet til sin fordel.

Hvor lett kan man bli påvirket?

i NRK serien folkeopplysningen tok programlederen Andreas Wahl den russiske metoden til prøve. Ved hjelp av sosiale medier, kunstige profiler og Markedsføring rettet mot Senterpartiet prøvde de ut hvor lett det var å manipulere skolevalget. Dette ble møtt med mye kritikk men det var også med på å bevisstgjøre hvor viktig det er å være kritisk til hva vi leser.

Se episoden her – https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2019/KMTE50000119/avspiller

I episoden viser de oss hvor lett det er å faktisk påvirke andre til å ta beviste valg. De valgte det partiet med dårligst oppslutning på skolen ved tidligere valg og så på hvor stor endring det ville bli. Senterpartiet er jo ikke det partiet som står sterkest i Lillestrøm men partiet endte med en oppslutning på 3,1%. noe som ikke er høyt, men det var en økning på mer en 50%. Dette viser hvor lett det faktisk er å bruke ekkokammer, filterbobler og algoritmene til å påvirke andre til sin fordel.