Brage Tellebon januar 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De siste årene har sosiale medier blitt mer og mer integrert i livene våre. Fleste av oss bruker de forskjellige plattformene daglig, ofte mange ganger om dagen, enten det er for å holde oss oppdatert på vennesirkelen vår eller på nyheter og kjendiser. Men den siste tiden har det blitt et problem hvor vi ofte finner oss selv i situasjoner hvor vi på grunn av bekreftelsestendens søker etter informasjon som bekrefter vår tro. dette fører til at vi overser informasjon som sier at vi burde endre oppfattning.

Filterbobler

Ordet filterboble (filterbubble) ble funnet opp av intetnettaktivisten Eli Praiser og beskriver en tilstand av isolasjon på nett, ofte sosiale medier som Facebook og Twitter. Situasjonen oppstår på grunn av våre personlige søk, når nettsiders algoritmer prøver å finne hvilken informasjon du helst vil se, basert på hvem du er, dine tidligere søk og historikk slik at de kan få flest klikk. Resultatet blir så at brukere blir separert fra informasjon som ikke stemmer overens med deres verdenssyn og isolerer dem i sine egne små ideologiske bobler. 

Photo by Randy Colas on Unsplash

Resultatene av USA’s Presidentvalg i 2016 blir ofte assosiert med denne effekten. Plattformer slik som Twitter og Facebook blir knyttet opp mot dette. Resultatet er at det blir stilt store spørsmål til innflytelsen disse plattformene har på oss og hvor lett det er for disse tjenestene å spre falske nyheter og skaper ekkokammer. Mange er redd for hva fenomenet betyr for demokrati da det gir mulighet for å styre grupper og hva de skal tenke.

Technology such as social media “lets you go off with like-minded people, so you’re not mixing and sharing and understanding other points of view,” said Bill Gates in a recent interview with Quartz. “It’s super important. It’s turned out to be more of a problem than I, or many others, would have expected.”

Bill Gates 2017 in Quartz

Ekkokammer

Ekkokammer er en metaforisk beskrivelse av en situasjon hvor oppfatninger blir forsterket av kommunikasjon og repetisjon inne i et lukket system, som en Facebook-gruppe eller et internett-forum. Ved å oppsøke et ekkokammer kan folk søke informasjon som er med på å støtte deres eksisterende syn om saker. Dette kan være med på å skape politisk polarisering og ekstremisme, hvor personer er med på å gire opp hverandre om visse temaer. Det blir en rundgang av hat som bare forsterkes over tid og til slutt ikke vil kunne stoppe.

Hva kan vi gjøre?

For å kjempe mot denne effekten og ikke bli sugd inn i den er det viktigste å være kildekritisk. Ser du en sak du har interesse av, søk det opp og sjekk med flere kilder for å se om alle sier det samme. Det kan også være lurt å bruke alternative søkemotorer og nettlesere enn Google som ikke lagrer informasjon om brukerne og aktivt prøver å kjempe mot filtereffektene.

Lenker

TED-talk av Eli Pariser – Beware online «filter bubbles»
Quartz intervju med Bill Gates – Filter bubbles are a serious problem with news