Stine Larsen Strom January 22, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dag mottar vi i stadig større grad annonser, nyheter og informasjon via digitale plattformer som blant annet mobil, pc og nettbrett. Et av de store problemene knyttet til dette er utviklingen av filterbobler og ekkokammer, som er med på å bidra til at vi får skreddersydde tilbud og informasjon som bekrefter våre synspunkter og utelukker muligheten for at vi får med oss alternative synspunkter.

Photo by Steve Johnson from Pexels

Hva er filterbobler?
En filterboble oppstår ved at man får filtrert bort informasjon på internett fordi man bruker nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold. Sider man besøker på internett samler altså inn informasjon ut i fra hva du ser på, hvilke artikler du leser, hvem du er venner med på Facebook og mye mer. Deretter skreddersys annonser og informasjon basert på hva algoritmer tror vi kommer til å like.

Årsaken til at filterbobler oppstår er at algoritmene som lager søkeresultatlister og anbefalinger prøver å forutsi hva som kommer til å gjøre oss som brukere mest fornøyd basert på informasjonen som er samlet inn av tidligere internettbruk. Pagerank er et eksempel på en slik algoritme som Google bruker for å rangere funn når du søker på nettet. Hva som kommer opp i dine søkeresultater kommer an på hvilke kriterier algoritmene vektlegger mest. Eksempler på slike kriterier kan være kvalitet på lenken, antall besøkstall, antall inngående lenker osv.

Begrepet filterboble ble først introdusert av forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser i boken The Filter Bubble i 2011. Han mener det finnes farlige konsekvenser av at vi blir fanget i en filterboble, og dermed ikke blir eksponert for informasjon som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden.

Video hentet her

Hva er ekkokammer?
I følge ndla blir begrepet ekkokammer brukt om en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. I et ekkokammer sees det gjerne bort fra meninger eller fakta som bryter med konsensus innenfor gruppen, slik at det ikke blir plass til motstridende synspunkter. Derfor forsterkes troen på oppfatningene som allerede eksisterer i et ekkokammer.

Eksempler på ekkokammer kan for eksempel være sensur iverksatt av myndighetene slik som i blant annet Kina, Nord-Korea og Iran. Slik sensur oppstår gjerne som et resultat av holdninger, religion eller verdibaserte syn i landet. Derfor siler myndigheten bort det de mener er farlig for folk og som myndigheten ikke vil du skal. Dette er med på å gjøre at man blir ensrettet og gjør det lettere for mydighetene å kontrollere innbyggerne.

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Det er flere årsaker til at ekkokammer oppstår. Det kan for eksempel være et ønske fra myndigheten slik jeg nevnte i stad, men det kan også være for å beskytte brukere. Det finnes mye rart på internett og derfor er noen nødt til å sørge for at vi ikke har tilgang til alt. Ting som ofte sensurers er hat, kontroversielle ting, ekstreme holdninger, psykisk vanskelige situasjoner, nakenhet og sex.

Forskjellen på filterbobler og ekkokammer er at filtre er algoritmer, mens ekkokammer er menneskeskapt. Det er ikke bare algoritmene som bestemmer hva vi kan se på eller ikke på internett, men også mennesker som er ansatte til å bestemme hva vi «får lov» til å se.

Effekten av filterbobler og ekkokammer
Det finnes både fordeler og ulemper ved filterbobler og ekkokammer, og jeg har allerede nevnt noen av de. En av fordelen med dette dette er at det blir enklere for oss som forbrukere å bruke internett og finne det vi leter etter. Internett har uendelig med innhold, og vi har ikke muligheten til å lete gjennom alle treffene vi får dersom vi søker opp noe på Google. Det finnes også mye innhold vi ikke har godt av å se, og som ingen burde se. Derfor er det en fordel for oss som brukere at noen kan filtrere og finne de beste alternativene for oss.

En av de negative konsekvensene er at vi som brukere ikke blir utsatt for informasjon som utfordrer våre syn og holdninger, vi får rett og slett tunellsyn. Hver gang vi søker opp noe vil algoritmene prøve å finne treff som vi vil bli mest fornøyd med, eller som matcher vår tidligere internettbruk. Derfor mister vi muligheten til å lære mer om andre kulturer, religioner og holdninger.

Sett opp i mot samfunnsutviklingen kan dette ha en negativ virkning. Dersom vi alltid får bekreftet holdningene våre og aldri bli utfordret på det vi tenker, kan det være vanskelig å være åpen for nye holdninger eller kulturer. Men jeg tenker også at nå som vi vet om at dette fenomenet finnes, så har vi en mulighet til å gjøre noe med det. Vi vet at det finnes så uendelig mye mer informasjon der ute som kan berike oss på så mange måter, at vi burde tenke på dette når vi søker opp noe på internett. Derfor vil jeg oppfordre alle som leser dette innlegget til å være litt mer kritisk til det dere leser på nettet, og endre måten søk blir gjort på Google slik at dere åpner for flere ulike holdninger og meninger.

-Stine Larsen Strøm

Kilder
https://no.wikipedia.org/wiki/Filterboble
https://snl.no/filterboble
https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782
https://www.geeksforgeeks.org/page-rank-algorithm-implementation/
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer#cite_note-2
https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573