Libana3012 January 25, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

HVA ER FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER

filterbobler er din egen unik utsikt, av informasjon som du lever i online. Det som er i den kommer an på hvem du er og hva du gjør, utfordringene med en filterboble er at man ikke får velge hva som kommer inn i bobblen din, og hva som kommer inn. Der ekkokammer er Informasjon som kan komme fra mange forskjellige kilder, men når du bare hører det samme perspektiv og meninger om, og om igjen da er det en mulig du er i en Ekkokammer. En ekkokammer er en miljø der individuelle på sosiale media møter på meninger som henger sammen med sine egne.

En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside som sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Ekkokammer kan oppstå hvor som helst der informasjon blir tildelt. Selv om det er online eller i realiteten. Men på nettet kan man lett finne folk med samme perpektiv som deg effektiv og letter å havne i en.

PÅVIRKININGENE FILTERBOBLE OG EKKOKAMMER HAR HATT FÅR VÅR SAMFUNN

Filterboble

Hver ny teknologi gir en hel rekke kostnader og fordeler. Mange blir realisert bare når tiden går. Oppfinnelsen av bøker førte til at folk bekymret seg for at hukommelse og muntlig tradisjon ville endres. Papir skapte panikk da unge mennesker byttet fra skifer til dette nyutviklede mediet. Internett har ikke vært noe unntak.

Demokrati krever at innbyggerne ser ting fra hverandres synspunkt, men i stedet er vi mer og mer lukket i våre egne bobler. Demokrati krever avhengighet av delte fakta; i stedet blir vi tilbudt parallelle, men separate universer. Tilpasningsfilter serverer en slags usynlig vegg, som lukker oss fra  våre egne ideer.

Ekkokammer

På den ene siden er det positive at fenomenet skape en
pluralistisk åpen tale der flerkulturelle og forskjellige synspunkter kommer
til lys, og på den annen siden ved å prøve å støtte og styrke sine egne
meninger og overbevisninger, kunne mennesker bli matet og fremkalle negative
temaer, følelser og holdninger som hat, rasisme, vold og ekstremisme, samt en
økende politisk og sosial polarisering. Videre fører mekanismen
“ekkokammer” til å tro at annonsene og nyhetene vi leser er den
eneste mulige oppfatningen og det rette perspektivet, en mekanisme som er
spesielt sterk og innflytelsesrik på det politiske feltet.

fenomenet “ekkokammer” har en veldig sterk og innflytelsesrik påvirkende både på den sosiale og politiske delen blant brukere av sosiale medier. Mange selskaper prøvde å motvirke effekten av ekkokammer som et eksempel gjorde Facebook det ved å endre algoritmen til “Trending” siden, for å gi muligheten til å visualisere flere nyhetskilder for et bestemt emne, ved å gi en bredere nyhetskilder, blir leserne utsatt for flere varianter av synspunkter og ikke bare for en entydig visjon.

KONSEKVENSENE VED FILTERBOBLER OG EKKOKAMMER

Google bruker 57 forskjellige signaler for å tilpasse søkeresultatene, inkludert søkehistorikken vår og hvilke datamaskiner og nettlesere vi bruker. Det er en vanlig praksis som feier nettet, også blant store nyhetssider, noe som resulterer i utviklingen av en verden der Internett tar beslutninger for oss ved hjelp av algoritmiske redaktører. Et av problemene med denne tilnærmingen er at algoritmer mangler den journalistiske integriteten og etikken til menneskelige redaktører.

Uten vår kunnskap kan vi dermed bli vist fra det som er ubehagelig, utfordrende og viktig, som er viktige ingredienser i et sunt samfunn som inneholder alternative synspunkter. Når det gjelder en ekkokammer den lager en kommunikasjons brud og blokker en persons perspektiv, noe som fører til at de har vanskeligheter med å Konsekvensene med en ekkokammer er at de kan lage kommunikasjons brud og blokke en persons perspektiv, noe som fører til at de har vanskeligheter med å diskutere emne.

kilder: https://hiof.instructure.com/courses/736/pages/5-dot-5-1-filterbobler-en-utfordring-for-kildekritikken?module_item_id=35188 https://datascience.berkeley.edu/eli-pariser-beware-online-filter-bubbles/https://hiof.instructure.com/courses/736/pages/5-dot-5-1-filterbobler-en-utfordring-for-kildekritikken?module_item_id=35188