Henriette Gulvik January 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hver gang du bruker internett legger du igjen et spor av deg selv. Hva du søker på og hva du pleier å gjøre på nett er dataspor som blir brukt til en annen gang. Slik lærer for eksempel Google seg å «vite hvem du er». Hvis du googler et tema, er det ikke sikkert man får opp det samme som den andre, dette på grunn av relevans og filtrering ved bruk av algoritmer.

En filterboble vil si at man individuelt får avgrenset og tilpasset informasjon eller opplevelser på nettet som kan føre til stagnasjon hos enkeltpersoner eller grupper. Begrepet filterboble ble introdusert av internettaktivisten og forfatter Eli Pariser. Han sier at det kan få konsekvenser å bli fanget i en filterboble, da vi kan få et ensidig perspektiv på vårt syn i verden. Flere av de store nettstedene samler store mengder informasjon om deg som nettbruker, og bruker nettopp denne informasjonen til å gi deg en tilpasset opplevelse på nettet. Og med det, er man fanget i en filterboble.

Et annet begrep som er relevant innenfor dette med filterboble
er Ekkokammer effekten. Ved ekkokammer blir tro, meninger og ideer forsterket
og gjentatt uten noe som helst form for kritikk. Dersom man som en gruppe kun
belyser en side av en sak fordi man kun får se ting som underbygger deres eget
syn, vil det bety at man er i et ekkokammer.

Ved å søke på ulike ting på internett får man gjerne kun en side av saken, og dette kan være ganske uheldig, da man har godt av å få et balansert bilde av hvordan det virkelig er. Si at to personer søker på Trump på google, den ene personen har likt flere positive innlegg på sosiale medier og har en god formening om han og den andre har kun negative formeninger. Da ville søket mest sannsynlig bli helt ulikt fra hverandre og ville underbygd på det synspunktet man har til han. Ved å kun få opp en side av saken vil man kunne manipulere seg selv til å alltid mene at man har rett. Nettopp dette ble en stor diskusjon etter at Trump vant valget i USA, rett og slett at algoritmene hadde stor makt.

Selv synes jeg man bør være litt kritisk til det man leser på nettet, det er enklere enn noen gang å spre feilinformasjon og få et innsnevret syn på hvordan ting egentlig er i verden. Man bør med det sørge for at man har bred informasjonstilgang, for eksempel lese aviser og se på nyhetene. Vi kan blant annet lære av «Hvor har du det fra?» kampanjen, som skal lære unge å være kildekritiske.

Skjermbilde fra www.hvorhardudetfra.no

Hva tenker du om at algoritmer kan påvirke vårt syn på nyhetsbildet? Legg gjerne igjen en kommentar.

/Henriette Gulvik

Kilder:

https://snl.no/filterboble